1971
Mecz  nr 92
22.05.1971  Swindon  Wielka Brytania  -    80  -  28

POLSKA 28
1 Paweł Waloszek 1 0 0 0 R8 R8 3
2 Jerzy Szczakiel 0 1 2 1 2 1 7
3 Antoni Woryna 0 2 0 2 0 0 4
 4 Jan Mucha 1 0 1 1 1 1 5
5 Andrzej Wyglenda 1 3 U 2 1 1 8
6 Jerzy Trzeszkowski 0 0 R7 0 0 0 0
7 Zygmunt Pytko 1 1
8 Stanisław Bombik 0 2 2
WIELKA BRYTANIA 80
1 Jim Airey 3 1 3 3 R7 3  13
2 Jim McMillan 2 2 2 2 3  R8 11
3 Ronnie Moore 3 3 3 R7 3 2 14
4 Trevor Hadge  2 2 2 3 R7 3 12
5 Ray Wilson 3 3 3 3 R8 D 12
6  Bruce Cribb 2 1 1  R8 3 3 10
7 Sandor Levai 0 1 2 3
8 Norman Hunter 1 2 2  5

Mecz  nr 93
22.05.1971  Gdańsk  Polska - Wielka Brytania  81  -  25
 WIELKA BRYTANIA 25
1  Martin Ashby 1 1 2 1 1 1 7
2 Georg Hunter  0 0 0 0  R7 0
3 Bob Kilby 2 2 0 1 0 0 5
4  Toy Trigg 1 R8 1 0 R7  R7 2
5 Tonny Clarke R7 1 2 1 1 U 5
6 Arnold Haeley  0  0  1 R7  0  D 1
7 John Boulger 1 0 2 1 0 2 6
8 Tony Clarke 0 0
POLSKA 81
 1 Zbigniew Podlecki 3 2 3 3 2 3 16
 2 Henryk Żyto 2 3 2 2  3 1 13
 3 Henryk Gluecklich D 3 3 3 3 2 14
 4 Stanisław Kasa 3 2 W 2  R7 R7 7
 5 Edward Jancarz 3 3 3 3 3 2 17
 6 Leszek Marsz 2  1 1 0 R8 R8 4
 7
 8 
Andrzej Pogorzelski
Jan Tkocz
2
2
3
3
5
5

mecz nr  94
23.05.1971  Bydgoszcz  Polska - Wielka Brytania    71  -  37
WIELKA BRYTANIA 37
1 Martin Ashby 1  3 2  3 3 2 14
 2 Georg Hunter 0  0  R7  2 0  D   2
3 Bob Kliby 2 2 3  U R7 R7   7
4  Toy Trigg 1  D 2 1  0 R7   4
5 John Boulger 1  U  2 0 0  D   3
6 Arnold  Haley 0 1 1 1  2 1   6
7 Tonny Clarke 0  D  D 1   1
  POLSKA 71
1  Henryk Glücklich 3 3 2 D 3 3 14
2 Andrzej Koselski 2 2 1 1 1 2   9
3 Zbigniew Podlecki  D 2 3 R7 1 R7   6
4 Henryk Żyto 3 1 R8 1 2 3 10
5 Andrzej Pogorzelski R8 R8 3 2  3 3 11
6 Stanisław Kasa 3 3 1 3 2 1 13
7 Edward Jancarz 3 2   5
8 Marian Zaranek 2 1 U   3

Mecz nr  95
24.05.1971  Reading  Wielka Brytania - Polska  78  -  30

WIELKA BRYTANIA 78
1  Barry Briggs 1 2 3 1 2 3 12
2 Jim Aurey 2 3 2 3 1 2 13
3 Ronnie Moore 2 2 1 2 2 3 12
4 Nigel Boocock 3 3 2 3 3 1 15
5 Eric Boocock 1 2 1 2 2 0   8
6 Ray Wilson 3 3 3 3 3  3 18
7
8
Garry Middleton
Terry Betts
ns
ns
  POLSKA 30
1 Pawel Waloszek 0 0 2 2 0 2 6
2 Jerzy Szczakiel 3 1 0 0 1 1 6
3 Antoni Woryna 1 0  R8 1 1  1 4
4 Jan Mucha  R7 1 1  R7 0 u/w 2
5 Andrzej Wyglenda 2 1 3 0 3 2 11
6 Jerzy Trzeszkowski  R8 0 0 1 0  0 1
7 Zygmunt Pytko 0 0 0
8 Stanisław Bombik U 0 0

Mecz  nr  96
25.05.1971  Leicester  Wielka Brytania  -  Polska  77 - 30


WIELKA BRYTANIA 77
1 Ivan Mauger 3 3 3 3 3 3 18
2  Nigel Boocock u/w 1 2 u/w R7 R8 3
3 Barry Briggs 2 3 3 3 3 1 15
4 Eric  Boocock 0 2 2 1 2 3 10
5 Ray Wilson  3 3 3 3 U 3 15
6 Ronnie Moore 2 2 2 2 3 2  13
7
8
Jim Aurey
Graham Plant
2
1
2
1
POLSKA   30
1 Paweł Waloszek 1 1 1 2 1 1 7
2 Jerzy Szczakiel 2 0 0 R7  0 0 2
3 Antoni Woryna 3 0 1 2 1 0 7
4 Jan Mucha 1 1 0 0 2 2 6
 5 Andrzej Wyglenda 0 0 1 0 R8 R8 1
6 Jerzy Trzeszkowski 1 2 0 1  1 2 7
7 Zygmunt Pytko D 0 0
8 Stanisław Bombik 0 0

Mecz  nr  97
25.05.1971 Gorzów  Wlkp.  Polska -   Wielka Brytania
70 - 38
WIELKA BRYTANIA 38
1 Martin Ashby 3 1 2 U 1 1 8
2  Tommy Clarke 0 0 1 1 2 0 4
3 George Hunter 0 2 1 1 1 3 8
4 John Boulger 1 1 2 2 0 2 8
5 Arnold Haley 1 0 2 2 0 1 6
6 Bob Kilby D 0 2 0 2
7
8
Roy Trigg
Geoff Curtis
1
.
1
.
 2
ns
POLSKA 70
9 Edward Jancarz 1 2 3 3 2 3 14
10 Jerzy Padewski 2 3 0 2 3 10
11 Zbigniew Marcinkowski 3 2 3 3 1 3 15
12 Paweł Protasiewicz 2 3 0 3 2 10
13 Zdzisław Dobrucki 3 3 3 3 3 1 16
14 Zbigniew Jader 2 0 1 0 0 3
15 Andrzej Pogorzelski W 0 0
16 Ryszard Dziatkowiak U 2 2

Mecz  nr  98
27.05.1971  Wrocław  Polska  -  Wielka Brytania
76- 32
WIELKA BRYTANIA  32
1  Martin Ashby  1 1 D 1 2 1 6
 2 George Hunter U 0 1 2 R7 0 3
3  Bob Kilby 1 0 1 R7 0 0 2
4 Tonny Clarke W 1 2 0 1 1 5
5 John Boulger 3 3 D 0 R7 1 7
6 Arnold Haley 1 1 1 1 1 3 8
7
8
 Roy Trigg
Geof Curtiss
1
.
0
.
0
.
1
ns
POLSKA  76
1 Jerzy Gryt 3 2 D 3 2 3 13
2 Stanisław Nowak 2 D 3 R8 3 2 10
3 Piotr Bruzda 3 3 3 2 3 2 16
4 Jerzy Padewski 2 2 2 3 1 T 10
5 Edward Jancarz 2 3 3 3 3 3 17
6 Zbigniew Jąder 0 R7 R7 R7 R7 R7 0
7 Zdzisław Dobrucki 2 2 2 2 2 10
8 Jan Chudzikowski u/w 0

mecz nr 99
27 . 05. 1971 Sheffield  Wielka Brytania  -  Polska
  66  -  42

 WIELKA BRYTANIA 66
1 Ivan Mauger 3 1 3  U 3 3 13
2 Nigel Boocock 2 2 1 3 2 1 11
 3 Barry Briggs 3 3 2 2 3 3 16
4 Eric Boocock 1 1 1 R7 1 1 5
5 Jim Airey 3 3 3 0 2 3 14
6 Ray Wilsson 1 U 1 3 0 2 7
7
8
Bruce Cribb
Bert Harkins
D
.
 0
ns
POLSKA 42
1 Paweł Waloszek 1 2 2 2 D 0 7
2 Jerzy Szczakiel D R7 0  1 2 1 4
3 Antoni Woryna 2 1 0 3 1 2 9
4 Jan Mucha 0 2 2 1 3 0  8
5  Andrzej Wyglenda 2 3 3 1 1 2 12
6 Jerzy Trzeszkowski 0 0 0 2 0 0 2
7 Zygmunt Pytko 0 0
8 Stanisław Bombik ns

Mecz nr 100
28.05. 1971  Glasgow  Wielka Brytania  -  Polska
  47  -  61 

WIELKA BRYTANIA 47
1 Ivan Mauger 2 2 3 3 3 3 16
2 Charlie Monk 3 3 0 0 0 0 8
3 Howard Cole 0 0  1 1 1 2 5
4 Jim McMillan 1 2 0 3 3 0 9
5 Ray Wilson 0 2 1 3 1 3 10
6 Tery Betts 1 0 0 0 R7 0 1
7 Bobby Beaton 0 0
POLSKA 61
1 Paweł Waloszek 0 3 2 2 0 2 9
2 Jerzy Szczakiel R7 1 3 1 2 1 8
3 Antoni Woryna 2 1 2 0 2 1 8
4 Jan Mucha 3 3 1 2 3 2 14
5 Andrzej Wyglenda 2 1 2 1 1 3 10
6 Jerzy trzeszkowski 3 0 3 2 2 1 11
7 Zygmunt Pytko  1 1
8 Stanisław Bombik ns

Mecz  nr  101
29.05. 1971  Manchester  Wielka Brytania  -  Polska 57  -  51
WIELKA BRYTANIA 57
1 Ivan Mauger 3 3 3  3 3 3 18
2 Trevor Hedge 0 0 0  R8 R7 R7 0
3 Ronnie Moore 2 2 2 1 3 2 12
4 Jim McMillan 0 3 3 2 2 1 11
5 Jim Airey 1 3 3 W 1 3 11
6  Garry Middleton 0 0 0 R8 0 R8 0
7
8
Bruce Cribb
Dave Hemus
2
1
0
1
1
0
3
2
POLSKA 51
1  Paweł Waloszek 1 1 1 0 0 2  5
2 Jerzy Szczakiel 2 U 2 2 1  U 7
3 Antoni Woryna 1 1 1 3 3 2 11
4 Jan Mucha 3 2 2  U/R 2 0 9
5 Andrzej Wyglenda 3 2 0 3 2 3 13
6 Jerzy Trzeszkowski 2 1 1 1 1 0 6
7 Zygmunt Pytko 0 0
8 Stanisław Bombik ns

mecz  nr  102
29. 05. 1971  Opole  Polska  -  Wielka Brytania 75  -  33
WIELKA BRYTANIA 33
1 Martin Ashby 3 1 2 1 1 1 9
2 George Hunter 0 0 2 U 0 2
3 Bob Kilby 0 0 0 0 0 0
4 John Boulger 3 2 2 1 1 1 10
5  Tonny Clarke 3 1 1 1 0 6
6 Arnold Haley 0 0 0 0 2 1 3
7 Roy Trigg 0 3 0 3
 POLSKA 75
1 Stanisław Skowron 2 2 3 1 8
2 Henryk  Golec 1 0 1
3 Henryk Glucklich 2 3 3 3 3 2 16
4 Stanisław Kasa 1 2 2 2  3   10
5  Jerzy Gryt 2 3 1 3 2 3 14
6 Piotr Bruzda 1 1 2 2 6
7 Andrzej Pogorzelski 3 1 0 2 6
8 Edward Jancarz 2  3 3 3 3 14

Mecz nr  103
30.05. 1971  Tarnów  Polska  -  Wielka Brytania 76 - 31 

WIELKA BRYTANIA
Martin Ashby George Hunter John Boulger  Rey Trigg Tommy Clarke Arnold Haley Bob Kilby POLSKA
od prawej stoją :Stanisław Chorabik Czesław Kolman Jerzy Padewski Edward Jancarz  Zbigniew Podlecki Henryk Glucklich  Jerzy Gryt Stanisław Kasa


 
 WIELKA BRYTANIA 31
1  Martin Ashby 2 0 1 2  0 1 6
2  George Hunter  1 2 2 D 1 0 6
3  John Boulger 0 0 1 1 1 3 6
4  Rey Trigg 1 1 0 2 0 1 5
5  Tommy Clarke 2 1 0 1 2 1 7
6  Arnold Haley D U 1 W 0  0 1
7  Bob Kilby 0 0
POLSKA 76
1  Stanisław Chorabik 3 3 3  3 1 0 13
2 Czesław Kolman D 2 1 3
3 Jerzy Padewski 2 1 3 0 2 8
4 Edward Jancarz 3 3 2 3 3 3 17
5 Zbigniew Podlecki D 2 0 3 2 7
6  Henryk Glucklich 3 W 3 3 2 3 14
7 Jerzy Gryt 3 2 W 5
8 Stanisław Kasa 2 2 3 2 9

30.09.1971  Świętochłowice  Czwórmecz Międzynarodowy
                     Polska - 29  ZSRR -  44  NRD - 21   CSRS -  1


ZSRR  44
1 Anatolij Kuźmin 3 3 3 3 12
2 Władimir Smirnow 3 3 2 3 11
3  Władimir Gordiejew 3 3 3 3 12
4 Grygorij Chłynowski 2 R 2 2 6
5 Wiktor Trofimow 3 3
  CSRS  1
6 Milos  Duda 0 0 0   0
7 Josef  Plisek 0 0 0   0
8 Zdenek  Matula 0 0 0 0 0
9  Jan  Jasa 0 1 0 0 1
10 Stanislaw Nikel 0 0
NRD 21
11 Hans Jurgen Fritz 1 2 2 2 7
12 Diter Tetzlaff 1 1 1 2 5
13 Claus Bever 1 1 2
14 Peter Liebing 0 1 1 3 5
15 Siegfried   Zabel 1 1 2
   POLSKA  29
 1 Paweł Waloszek  3 2 3 1 9
 2 Jan Mucha 2 2  3 2 9
 3  Andrzej Wyglenda 2 2 1 5
 4 Erwin Barbański 1 1
 5 Jerzy Gryt 2 0 2 1  5


05.10.1971 Toruń  Trójmecz Międzynarodowy
                                    Polska -  29   ZSRR - 30   NRD
- 13
ZSRR 30
1 Anatolij Kużmin 2 1 3 3 9
2 Władimir Smirnow 1 0 2 1 4
3 Władimir Gordiejew 3 3 2 2 10
4 Wiktor Trofimow 2 2 0 3 7
5 Borys Ciechanowicz ns
NRD 13
6 Hans Jurgen Fritz 2 1 1 2 6
7 Dieter Jentsch 1 0 0 0 1
8 Diter Tetzlaff 2 1 1 1 5
9 Reinhard Perau 1 0 0 0 0
10 Claus Bever ns
POLSKA 29
11 Edward Jancarz 3 1 3 3 10
12 Jan Ząbik 0  R 2 2 4
13 Henryk Glucklich U 0 2 1 3
14
15
Janusz Plewiński
Andrzej Koselski
3
0
3
.
3
.
3
.
12
0
Wyścig o nagrodę Piernikowego Rycerza
Gordiejew  Plewiński - up na 1 m.  Tetzlaff - up  Jancarz - d

07. 10..1971 Poznań Czwórmecz Miedzynarodowy
                       ZSRR -  NRD - 8  Polska - 33 Polska Juniorzy -  15

 ZSRR  39
1  Anatolij Kużmin 2 2 2  3 9
2 Władimir Smirnow 2 D 3 2 7
3 Władimir Gordiejew 3 3 3 3 12
4 Wiktor Trofimow 3 2 3 3 11
5 Borys Ciechanowicz ns
NRD 8
1 Hans Jurgen Fritz 3  1 2 1 7
2 Diter Tetzlaff 0 U 0 0 0
3 Dieter Jentsch 1 0 0 0 1
4 Clemens Bever 0  R  D 0 0
5  Reinhard Perau 0 0
POLSKA 33
1 Paweł Waloszek 1 3 2 2 8
2 Jan Mucha 2 3 2 2 9
3 Edward Jancarz 3 2 1 3 9
4 Zdzisław Dobrucki D 2 3 2 7
5 Zbigniew Jąder ns
 POLSKA JUNIORZY 15
1 Zbigniew Marcinkowski 1 3 0 1 5
2 Paweł Protasiewicz 0 R 1 1 2
3 Bogusław Nowak 2 1 R 1 4
4  Zenon Plech 1 1 1 0 3
5 Bernard Jąder 1 1 2

W pażdzierniku na test mecze przyjechała do Polski młodzieżowa reprezentacja Szwecji , rywalami młodych Szwedów była młodzieżowa reprezentacja Polski

Mecz  nr 
104
09. 10. 1971 Gorzów Wlkp. Polska - Szwecja 64  -  44
SZWECJA 44
1 Bernt Persson 2 3 3 3 2 3 16
2 Tommy Jansson 0 1 0 0 1 0 2
3 Bo Wirebrand 2 3 2 2 1 2 12
4  Hakan Karlsson  R7 1  0  1 1  0 3
5 Tommy Johansson 2 2 1 2 1  2 10
6 Karl-Erik Claesson 0 0 1 0 0 1
7 Lars-Ake Andersson 0 0 0 0
POLSKA 64
9 Edward Jancarz 3 3 3 2 3 3 17
10 Zenon Plech 1 1 0  1 2 1 6
11 Jan Ratajczyk U W R15 R15 R15 R15 0
12 Bogusław Nowak R16 R16 R16 R16 R16 R16 ns
13 Zbigniew Marcinkowski 3 1 2 3 3 3 15
14 Paweł Protasiewicz 1 2 1 0 0 1 5
15 Zbigniew Filipiak 3 3  3 1 10
16 Ryszard Fabiszewski 3 2 2 0 2  2 11

Mecz  nr  105
10.10.1971 Zielona Góra  Polska - Szwecja 72 - 36

SZWECJA  36
1 Bernt Persson  3  D  2  W 1  2   8
2  Hakan Karlsson 0   4 
3  Tommy Jansson  0  0  0  0       0
4  Bo Wirebrand  2  1  3 1  1 1   9
5 Tommy Johansson 2  0  0  1  3  3   9
6  Lars-Ake Andersson  1  1  R  2 0 1   5
7   Karl-Erik Claesson 0 0  1 0   1
POLSKA   72
1 Zbigniew Marcinkowski 2 2 1 2 U 7
2 Jan Ratajczyk 1 3 3 3 2 12
3 Paweł  Protasiewicz 3 1 2 3 3 12
4 Zbigniew Filipiak 1 3 3 2 2 11
5 Edward  Jancarz D 3 3 3 3 12
6  Zenon  Plech 3 2 1 3 2 2  13
7 Ryszard  Fabiszewski 0 0
8 Romuald Łóś 2 1 1 1 5

mecz  nr  106
12.10.1971  Gdańsk  Polska  -  Szwecja 68  -  40

SZWECJA 40
1 Bernt Persson 3 1 1 3 D 2 10
2 Hakan Karlsson 0 0 0 1 1
3 Tommy Jansson 1 1 2 0 1 5
4  Hakan Karlsson 0 0 2 2 2 6
5 Tommy Johansson 0 2 0 1 1 1  5
6 Lars-Ake Andersson W 1 1
7
8
Karl-Erik Claesson
Bo Wirebrand
1
2
0
2
1
3
.
1
.
0
.
2
2
10
 POLSKA 68
1 Leszek Marsz 2 U 1 3 3 9
2 Roman Zieliński 1 3 3 2 2 11
3 Edward Jancarz 3 2 3 3 3 14
4 Zbigniew Filipiak 2 3 2  2 0 9
5 Jan Gągolewicz 1 2 0 3 D 6
6 Zenon Plech 3 3 3 2 3 14
7 Zbigniew Marcinkowski U 0
8 Stanisław Kowalski 1 1 3  0 U 5

Mecz  nr  107
14.10.1971  Częstochowa   Polska  -  Szwecja  73 - 35
SZWECJA 35
1 Bernt Persson 1 1 D 3 D 2 7
2 Hakan Karlsson 0 0 2 R7 R8 0 2
3 Tommy Jansson 1 1 0 3 2 1 8
4  Hakan Karlsson 2 0 2 R7 0 R8 4
5 Tommy Johansson 2 1 2  0 1 3 9
6 Lars-Ake  Andersson 0 R7 0 0  R8 0 0
7
8
Karl-Erik Claesson
Bo Wirebrand
0
3
0
2
0
0
 
D
0
5
POLSKA 73
1 Marek Cieślak 3 3 3  R7 3 R8 12
2 Andrzej Jurczyński 2 2 R8 1 2 2 9
3 Antoni Fojcik 3 2 3 R8 2 2 12
4 Jerzy Wilim 0 R7 1 2 1 1  5
5 Jerzy Szczakiel 3 3 R7 3 3 R7 12
6 Henryk Golec 1 R8 1 1 1 1 5
7 Grzegorz Kuźniar 3 3 2 3 11
8 Stanisław Płaszczyk 2 1 1 3 7

Mecz  nr 
108
17.10.1971  Lublin  Polska  -  Szwecja  68 - 40
SZWECJA  40
1 Bernt Persson 0 2 1 2 2 2 9
2 Tommy Jansson 1 1 1 3
3 Bo Wirebrand 1 2 1 2 2 0 8
4 Conny Samuelsson 2 3 0 0 0 1 6
5 Tommy Johansson D 1 2 2 2 D 7
6 Hakan Karlsson 3 0 1 0 1 5
7 Karl-Erik Claesson 0 0 0
8 Lars-Ake Andersson 0 1 1 2
POLSKA 68
1 Edward Jancarz 3 2 2 3 3 13
2 Henryk Golec 2 3 3 1 1 2 12
 3 Jerzy Szczakiel 3 3 3 3 3 15
4  Tadeusz Berej 0 U 0 1 0 2 3
5 Grzegorz Kuźniar 2 1 3 3 W 9
6 Marian Krajewski 1 0 0 1 2
7 Zenon Plech 3 2 3 3 3 14

W oficjalnych meczach reprezentacji startowali :

LESZNO
Zdzisław Dobrucki  Zbigniew Jąder

ŚWIĘTOCHŁOWICE
Paweł Waloszek  Jan Mucha  Stanisław Płaszczyk

OPOLE
Jerzy Szczakiel  Stanisław Bombik  Stanisław Skowron  Henryk Golec

RYBNIK
Antoni Woryna  Andrzej Wyglenda  Antoni Fojcik  Jerzy Wilim

WROCŁAW
Jerzy Trzeszkowski  Stanisław Nowak  Piotr Bruzda  Jan Chudzikowski

Tarnów
Zygmunt Pytko  Czesław Kolman  Stanisław Chorabik

GDAŃSK
Zbigniew Podlecki  Henryk Żyto  Leszek Marsz  Jan Tkocz

BYDGOSZCZ
Henryk Glucklich  Stanisław Kasa  Andrzej Koselski  Marian Zaranek

GORZÓW Wlkp
Edward Jancarz  Andrzej Pogorzelski  Jerzy Padewski  Ryszard Dziatkowiak  Zenon Plech  Ryszard Fabiszewski

CZĘSTOCHOWA
Marek Cieślak  Andrzej Jurczyński

ZIELONA GÓRA
Zbigniew Marcinkowski  Paweł Protasiewicz  Jan Ratajczyk  Romuald Łoś
Zbigniew Filipiak

RZESZÓW
Grzegorz Kuźniar  Marian Krajewski

LUBLIN
Tadeusz Berej 

Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
POMOC
 
SZUKAM PEŁNYCH REZULTATÓW
MASZ JAKIEŚ WYNIKI NAPISZ
n.romek@wp.pl

ZBIERASZ PROGRAMY Z IMPREZ ŻUŻLOWYCH CHCIAŁBYŚ SIĘ WYMIENIĆ
NAPISZ n.romek@wp.pl
POLECAM
 


www.dlprezes.pl.tl
STATYSTYKA
 
stat4u
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=