1967
Mecz nr 68
15.07.1967 Edinburg (Szkocja) Szkocja  - Polska  64 - 44  POLSKA 44
 1  Antoni Woryna  U R8 R8 R8 R8 R8  0
2 Andrzej Pogorzelski  3  3 3  U 3 3  15
 3  Andrzej Wyglenda  0  1 0 2  3
 4  Jerzy Trzeszkowski  1 0 0  1
 5  Paweł Waloszek  0 1 0 1 2  4
 6  Zygmunt Pytko  3 0 1 1 0 1  6
 7  Edmund Migoś  3 2 0 2 3 3  13
 8  Wiktor Jastrzębski  0 0 1 1 0  2
SZKOCJA   64
 1  Bernt Persson (Szwecja)  2 3 3 3 3  2  16
 2  Kem McKinlay (Szkocja)  1 2 1 2 2 1  9
 3  Reidar Eide (Norwegia)  3  1 2 3  0 0  9
 4  George Hunter (Szkocja)  2  2  3 1 2 3  13
 5  Doug Templeton (Szkocja)  2  0 1 0 R7 2  5
 6  Charlie Monk (Anglia)  1  2 2 3 2 1  11
 7 Bil Landels  (Szkocja) 1  1
 8 Willie Templeton (Szkocja) NS


Mecz nr 69

18.07.1967 West Ham (Anglia) Wielka Brytania - Polska  39 - 69
   POLSKA              69
 1  Antoni Woryna 17 
 2  Andrzej Pogorzelski  2 11 
 3 Andrzej Wyglenda  1  2  3  3 14 
 4  Jerzy Trzeszkowski  0  1  1  1  1    4
 5  Paweł Waloszek  2  2  3  2  3  3  15
 6  Zygmunt Pytko  3  1  0  0      4
 7 Egmund Migoś  0  2  2        4
 8  Wiktor Jastrzębski              ns
   WIELKA BRYTANIA              39
 1  T.erry Betts  1  0  0  2      3
 2  R. Luckhurst  0  3  2  1  1  0  7
 3  K. McKinlay  2  0  2  0  1    5
 4 Nigel  Boocock  3  1  1  2  1  0  8
 5  Colin Pratt  0  3  1  3  3  3  13
 6  Eric  Boocock  1  1  1  0  0    3
 7  Norman Hunter  0  0          0
 8  Trevor Hedge  0  0          0


Mecz nr 70
19.07.1967 Poole (Anglia) Wielka Brytania - Polska   59 - 49
   POLSKA              49
 1  Antoni Woryna  2  3  0  2  3  10
 2  Andrzej Pogorzelski  0  3  1  3  3  0  10
 3  Andrzej Wyglenda  U  3  1  3  2  3  12
 4  Edmund Migoś  1  2  2  0  0  0  5
 5  Paweł Waloszek  2  1  3  1  3  2  12
 6  Zygmunt Pytko  D  0        0  0
 7  Jerzy Trzeszkowski  0  U  0        0
 8                
   WIELKA BRYTANIA              59
 1 Barry Briggs  3            3
 2  Ray Wilson  1  3  0  1  1  2  8
 3  Nigel Boocock  3  2  2  1  1  1  10
 4  Charlie Monk  2  1  1  2  0  3  9
 5  Ivan Mauger  3  D  0  3  3  1  10
 6  Eric Boocock  1  1  2  2  1  2  9
 7  Geoff Mudge  2  3  2  2  1    10
 8                


Mecz nr 71
21.07.1967 Wolverhampton (Anglia) Wielka Brytania - Polska  66 - 42

   POLSKA              42
 1  Antoni Woryna  0  0  1  1  1  0  3
 2 Wiktor Jastrzębski  2  2  0  2  0  2  8
 3  Andrzej Pogorzelski  2  1  1  1  1  0  6
 4   Jerzy Trzeszkowski  0  0  2  0  0    2
 5  Paweł Waloszek  1  2  0  3  1  1  8
 6  Zygmunt Pytko  U            0
 7  Edmund Migoś  1  3  2  3  3  3  15
 8                
   WIELKA BRYTANIA              66
 1  Peter Vandenberg  1  0  0        1
 2  Roy Trigg  3  3  3  3  0  1  13
 3  Jim Aurey  3  1  2  2  3  0  11
 4  Nigel Boocock  1  3  1  3  2  2  12
 5  Eric Bocock  3  3  3  U  3  3  15
 6  Terry Bets  2  2  2  1  2  1  10
 7  Rick France  2  2          4
 8  Ray Wilson  0            0


Mecz nr 72
22.07.1967 Halifax (Anglia) Wielka Brytania - Polska  53 - 55
  POLSKA              55
1  Antoni Woryna  3  2  3  2  2  2  14
2  Wiktor Jastrzębski  1  0          1
3  Andrzej Pogorzelski  1  3  3  1  3  3  14
4  Jerzy Treszkowski  0  0    0  1    1
5  Paweł Waloszek  0  1  0  2  1  2  6
6  Zygmunt Pytko  1  3  2  3  3  1  13
7  Edmund Migoś  0  2  1  1  1  1  6
8                
  WIELKA BRYTANIA              53
 1  Ray Wilson  U  0  0  0      0
 2  Dave Younghusband  2  2  1  3  0  0  8
 3  Eric Boocock  3  3  3  3  3  3  18
 4  Charlie Monk  2  1  1  2  0    6
 5  Nigel Boocock  3  2  2  U  D  3  10
 6  Ivan Mauger  2  1  1  1  2  0  7
 7  Colin Pratt  2            2
 8  Eric Boothroyd  2  0          2


Mecz nr 73
24.07.1967 Newcastle (Anglia) Wielka Brytania - Polska  77 - 30
  POLSKA              30
1  Antoni Woryna  1  D  1  1  2  D  4
2 Wiktor Jastrzębski  U            0
3  Andrzej Pogorzelski  1  1  2  2  3  1  10
4  Jerzy Trzeszkowski  0  0  UW        0
5  Paweł Waloszek  0  2  1  0  0  0  3
6  Zygmunt Pytko  1  D  2  1  1  1  6
7  Edmund Migoś              1   0  0  0  0  0  2  3  6
 8                
  WIELKA BRYTANIA              77
 1  Georg Hunter  2  1  D  2  U    5
 2  Nigel Boocock  3  3  3  3  3  2  17
 3  Eric Boocock  3  3  U  3  3  3  15
 4  Dave Younghusband  2  2  3  1  1  2  11
 5  Ivan Mauger  3  3  2  3  1  3  15
 6  Charlie Monk  2            2
 7  Mike Watkin              
 8                

Mecz nr 74
08.10.1967 Leszno  Polska - Czechosłowacja  45 - 33
   CZECHOSŁOWACJA              33
 1  Antonin Kasper  1  0  2  2      5
 2  Jan Holub  2  2  2  1      7
 3  Lubos Tomicek  3  1  2  2      8
 4  Jaroslav Volf  0  0  3  R8      3
 5  Mirosław Werner  2  1  0  0      3
 6  Francisek Ledecki  1  2  3  1      7
 7  Stanislaw Kubicek  0  0          0
 8  Józef Brecha  0            0
   POLSKA              45
 9  Henryk Gluecklich  3  2  1  3      9
 10  Zdzisław Dobrucki  9  3  3  2      8
 11  Zygfryd Friedek  1  0  3  1      5
 12  Jerzy Kowalski   2  3  2  0      7
 13  Kazimierz Bentke   3  3  3  0      9
 14  Zbigniew Jąder   0  1  1  3      5
 15  Stanisław Sochacki  1  1          2
 16  Jan Kusiak              ns


Mecz nr 75
15.10.1967 Gorzów Wlkp. Polska - ZSRR  40 - 25
Sędzia przerwał zawody po 11 biegu
   ZSRR              25
 1  Igor Plechanov  3        7
 2  Valentin Moiseyev  D  R8  0  R7      0
 3  Viktor Trofimov  2  2  2        6
 4  Boris Ciechanowicz  0  1  2  0      3
 5  Farid Szajnurov  3  0  2        5
 6  Vladimir Kononowicz  U  1  0        1
 7  Aleksandr Lambocki  D  1  1        2
 8  Viktor Vianov  1            1
   POLSKA              40
 9 Andrzej Pogorzelski  1  3  3        7
 10  Stanisław Kasa  2  2  U  1      5
 11  Edmund Migoś  3  2  3        8
 12 Henryk Gluecklich  1  3  D  W      4
 13  Marian Rose  2  1  1        4
 14  Jerzy Padewski  D  3  3        6
 15  Zbigniew Podlecki  3  3          6
 16  Zbigniew Jądre              ns

Mecz nr 76
19.10.1967  Opole Polska - ZSRR  44 - 33

Gościnnie startowali Joachim Maj , Jan Mucha   ZSRR              33
   Farid Szajnurov              3
   Boris Ciechanowicz              5
   Vladimir Kononowicz              4
   Aleksandr Lambocki              1
   Joachim Maj              10
   Jan Mucha              6
                 
                 
   POLSKA              44
   Paweł Waloszek              11
   Antoni Woryna              10
   Stanisław Tkocz              9
   Stanisław Skowron              5
   Jerzy Szczakiel              4
   Stanisław Bombik              4
   Bogumił Grudziński              2
                 


Mecz nr 77
19.10.1967 Łódź  Polska - Szwecja  40 - 38
   SZWECJA              38
 1  Bengt Larsson              6
 2  Bernt Persson              3
 3  Hasse Holmqvist              6
 4  Bengt Jansson              4
 5  Ove Fundin              12
 6  Conny Samuelsson              4
 7  Christer Lofqvist              3
 8  Lars Eriksson              ns
   POLSKA              40
 9 Henryk Gluecklich              9
 10  Marian Rose              7
 11  Edward Kupczyński              8
 12  Stanisław Kasa              2
 13  Zdzisław Dobrucki              6
 14  Benedykt Kosek              6
 15  Bogdan Szuluk              ns
 16  Zbigniew Jader              2


Mecz 78
21.10.10.1967 Bydgoszcz  Polska - Szwecja   26 - 52
   SZWECJA              52
 1  Bengt Larsson              9
 2  Bernt Persson              12
 3  Hasse Holmqvist              7
 4  Bengt Jansson              ns
 5  Ove Fundin              8
 6  Conny Samuelsson              4
 7   Christer Lofqvist              4
 8   Lars Eriksson              
   POLSKA              26
  Henryk Gluecklich              6
   Marian Rose              12
   Stanisław Kasa              5
   Bogdan Szuluk              3
                 
                 
                 
                 


Mecz nr 79
21.10.1967 Wrocław  Polska - ZSRR  39 - 39
  ZSRR             39
 1  Igor Plechanov  3  2  1  3  3    12
 2  Aleksandr Lambocki  0  3  0  0      3
 3  Viktor Trofimov  0  2  3  1  2    8
 4  Boris Ciechanowicz  2  3  2  0      7
 5  Farid Szajnurov  2  2  3  0      7
 6  Vladimir Kononowicz  1  0  1  W      2
 7  Viktor Vianov  R1  R3          ns
 8                
  POLSKA             39
 9  Zygmunt Pytko  2  D  2  3      7
 10  Adolf Słaboń  1  1  1  R16      6
 11  Antoni Woryna  3  3  2  1  1    10
 12 Jerzy Trzeszkowski  1  1  0  2      4
 13  Konstanty Pociejkowicz  3  3  3  1      10
 14  Bohdan Jaroszewicz  0  2  R11  2      4
 15  Zygmunt Antos  0  1          1
 16  Piotr Bruzda  0            0


Mecz nr 80
22.10.1967 Leszno  Polska - ZSRR  41 - 37

     ZSRR              37
1 Igor Plechanov  3  3  3  3  2   14
2  Aleksandr Lambocki  0  0  0  0  0   0
3  Viktor Trofimov  3  2  3  3  3   14
4  Boris Ciechanowicz  0  1  1  0      2
5  Farid Szajnurov  3  0  2       5
6  Vladimir Kononowicz  0  1  0  1     2
7                
8                
  POLSKA             41
 9 Andrzej Pogorzelski  2  D  3  2      7
 10 Jerzy Padewski  1  2  3  1     7
 11 Kazimierz Bentke  2  3  1  3     9
 12 Zbigniew Jąder  1  2  2  2     7
 13 Zdzisław Waliński  2  2  1  R15     5
 14 Edmund Mogoś  1  1  2  1     5
 15 Jerzy Kowalski  1  D  0       1
                 


23.10.1967 Grudziądz POMORZE(POLSKA) - SVEMO (Szewcja) 26 - 52
  SVEMO             52
1 Bernt Persson 3 3 3 3     12
2 Christer Lofqvist 1 1 2 0     4
3 Bengt Jansson 3 2 2 1     8
4 Conny Samuelsson 2 1 2 3     8
5 Hans Holmqvist 3 1 2       6
6 Leif Larsson 2 3 1 2     9
7 Tommy Henriksson 3 1 1       5
                 
  POMORZE             26
9 Marian Rose (Toruń) 2 3 3 2 2   12
10 Jan Ząbik (Toruń) 0 0 0       0
11 Henryk Glucklich (Bydgoszcz) 1 2 1 1 2   7
12 Benedykt Kosek (Bydgoszcz) 0 0 0       0
13 Bogdan Szuluk (Toruń) 1 1 0 0     2
14 Alfons Jankowski (Toruń) 0 0   0     0
15 Stanisław Kasa (Bydgoszcz) 2 3 D       5
                 


24.10.1967 Częstochowa  PZM - CAMK (ZSRR) 42 - 36
   CAMK            36  
   Igor Plechanov              9
   Farid Szajnurov              7
   Viktor Vianov              7
   Viktor Trofimov              6
   Aleksander Lambocki              3
   Vładimir Kononovicz              2
                 
                 
   PZM              42
   Antoni Woryna              10
   Paweł Waloszek              9
   Joachim Maj              8
   Jan Malinowski              7
   Lucjan Krupiński              5
  Stanisław Rurarz               3
                 
                 

Mecz 81
25.10.1967 Lublin  Polska - ZSRR 48 - 30
   ZSRR              30
   Igor Plechanov              13
   Borys Ciechanowicz              4
   Farid Szajnurov              4
   Aleksander Lambocki              3
   Viktor Trofimov              3
   Vładimir Kononowicz              3
                 
                 
   POLSKA              48
   Andrzej Jędrej              11
   Antoni Woryna              9
   Wojciech Kowalski              9
   Andrzej Mazur              8
   Joachim Maj              7
   Stanisław Tkocz              2
   Ryszard Bielecki              2
   Zygmunt  Matjan              0


W OFICJALNYCH MECZACH REPREZENTACJI STARTOWALI :

LESZNO
Zdzisław Dobrucki  Jerzy Kowalski  Kazimierz Bentke
Zbigniew Jąder  Jan Kusiak  Zdzisław Waliński

RYBNIK
Antoni Woryna  Andrzej Wyglenda  Stanisław Tkocz  Joachim Maj

GORZÓW Wlkp.
Andrzej Pogorzelski  Edmund Migoś  Jerzy Padewski

WROCŁAW
Jerzy Trzeszkowski  Edward Kupczyński  Adolf Słaboń 
Konstanty Pociejkowicz  Bohdan Jaroszewicz  Zygmunt Antos
Piotr Bruzda

ŚWIĘTOCHŁOWICE
Paweł Waloszek

TARNÓW
Zygmunt Pytko

CZĘSTOCHOWA
Wiktor Jastrzębski  Lucjan Krupiński  Stanisław Rurarz

BYDGOSZCZ
Henryk Gluecklich  Stanisław Kasa  Benedykt Kosek 

OPOLE
Zygfryd Friedek  Stanisław Skowron  Jerzy Szczakiel 
Stanisław Bombik  Bogumił Grudziński

ZIELONA GÓRA
Stanisław Sochacki

TORUŃ
Marian Rose  Bogdan Szuluk

GDAŃSK
Zbigniew Podlecki

RZESZÓW
Jan Malinowski

LUBLIN
Andrzej Jędrej  Wojciech Kowalski  Andrzej Mazur
Ryszard Bielecki  Zygmunt Matjan
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
POMOC
 
SZUKAM PEŁNYCH REZULTATÓW
MASZ JAKIEŚ WYNIKI NAPISZ
n.romek@wp.pl

ZBIERASZ PROGRAMY Z IMPREZ ŻUŻLOWYCH CHCIAŁBYŚ SIĘ WYMIENIĆ
NAPISZ n.romek@wp.pl
POLECAM
 


www.dlprezes.pl.tl
STATYSTYKA
 
stat4u
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=