1968Mecz NR 82
12.07.1968  Hackney  WIELKA BRYTANIA - POLSKA  60 - 18
   WIELKA BRYTANIA              60
 1  Ivan Mauger  1  2  3  2      8
 2  Martin Ashby   3  3  3  2      11
 3  Nigel Boocock   2  3  2  1      8
 4  Colin Pratt  3  2  3  3      11
 5  Terry Betts  3  3  3  3      12
 6  Norman Hunter  2  1  2  2      7
 7  Ray Wilson  2  1          3
                 
   POLSKA              18
 1  Antoni Woryna  2  0  1  1  3    7
 2  Edward Jancarz  0  1  0  0      1
 3  Paweł Waloszek  1  2  2  1  1    7
 4  Konstanty Pociejkowicz  u/w  R1  R3  R7      0
 5  Stanisław Tkocz  1  1  1  R7      3
 6  Jerzy Trzeszkowski  0  U  0  D      0
 7  Zbigniew Podlecki  0  0  0  0      0
                 


Mecz nr 83
13.07.1968 Coventry  WIELKA BRYTANIA - POLSKA  40 - 38


   WIELKA BRYTANIA              40
 1  Ivan Mauger  3  D  0  1      4
 2  Martin Ashby 1 3 2  1      7
 3  Nigel Boocock  3  2  2  2      9
 4  Ken McKinley  1  1  1        3
 5  Terry Bets  2  0  2  2      6
 6  Norman Hunter  1  1  3  1      6
 7  Ray Wilson  1  3  1        5
                 
   POLSKA              38
 1  Antoni Woryna  2  3  0  3      8
 2  Edward Janczarz  0  0  0        0
 3  Paweł Waloszek  2  3  3  3  3    14
 4  Henryk Gluecklich  0  2  2  2      6
 5  Jerzy Padewski  3  3  U  0      6
 6  Jerzy Trzeszkowski  0  1  R3  0      1
 7  Zbigniew Podlecki  2  0  1        3
                 


Planowany pierwszy mecz  w Newcastle na 15.07. został odwołany z powodu deszczu.Mecz 84
17.07.1968 Poole  ANGLIA - POLSKA  55 - 53
   POLSKA              53
 1  Antoni Woryna              16
 2  Jerzy Padewski              0
 3  Paweł Waloszek              15
 4  Konstanty Pociejkowicz              1
 5  Stanisław Tkocz              4
 6  Jerzy Trzeszkowski              3
 7  Zbigniew Podlecki              2
 8  Henryk Gluecklich              12
  ANGLIA               55
 1  Nigel Boocock              4
 2  Norman Hunter              10
 3  Martin Ashby              8
 4  Reg Luckhurst              10
 5  Eric Boocock              9
 6  Terry Betts              10
 7  Ray Wilson              4
 8  J  Dquibb              ns


Mecz 85
18.07.1968 Sheffield  ANGLIA - POLSKA  61 - 47

   POLSKA              47
 1  Antoni Woryna  3  2  3  2  2  2  14
 2  Edward Jancarz  1  3  2  0  0  3  9
 3  Paweł Waloszek  3  1  2  1  2  3  12
 4  Zbigniew Podlecki  0  0        0  0
 5  Stanisław Tkocz  2  0    0      2
 6  Henryk Gluecklich  3  1  0 1 1 2  8
 7  Jerzy Treszkowski  0  0          0
 8  Jerzy Padewski  2  U  0  0      2
   ANGLIA              61
 1  Nigel Boocock  2  2  3  1  2  1  11
 2  Norman Hunter  0  3  1        4
 3  Martin Ashby  2  0  3  3  3  3  14
 4  Arnold Haley  1  1  1    1  1  5
 5  Eric Boocock  0  2  0      0  2
 6  Terry Betts  1  3  1  3  1  1  10
 7  Ray Wilson  3  2  3  2      10
 8  Tommy Roper  2  3          5


21.09.1968   Stralsund   NRD - 31  ZSSR -  33  POLSKA  - 29  Węgry - 3
   NRD              31
 1                
 2                
 3                
 4                
 5                
   ZSRR              33
 1  Viktor Trofimow              
 2   Anatoli Pietrovski              
 3  Farid Szajnurow              
 4  Gabdrakhman Kadyrow              
 5  Jurgen Strehlow              
   POLSKA              29
 1  Jan Mucha              
2  Józef Jarmuła              
 3  Paweł Waloszek              
 4  Krystian Weltin              
 5  Wiktor Waloszek              
  WĘGRY             3
1                
2                
3                
4                
5                22.09.1968   Rostock   NRD - 28  ZSSR -  40   POLSKA - 22 Węgry - 2
   NRD              28
 1                
 2                
 3                
 4                
 5                
   ZSRR              40
 1  Viktor Trofimov              
 2   Anatoli Pietrovski              
 3  Farid Szajnurow              
 4  Gabdrakhman Kadyrow              
 5  Jurgen Strehlow              
   POLSKA              22
 1  Jan Mucha              
 2  Józef Jarmuła              
 3  Paweł Waloszek              
 4  Krystian Weltin              
 5  Wiktor Waloszek              
  WĘGRY             2
1                
2                
3                
4                
5                


28.09.1968   Neubrandenburg NRD - 29 ZSSR - 33 POLSKA - 28 Węgry - ns
   NRD              29
 1  Jurgen Hehlert  2  2  3  2  1    11
 2  Hans Jurgen Fritz  1  2  1  0  2    6
 3  Gerhard Uhlenbrock  3  3  2  2      10
 4  Bruno Bulau  0  0  0  3      3
 5  Petre Hehlert  0  0          0
   ZSRR              33
1 Viktor Trofimow  3  3  3  2  1    12
 2  Anatoli Pietrovski  2  0  1  0      3
 3  Farid Szajnurow  2  0  1  1  2    6
 4  Gabdrakhman Kadyrov  1  2  2  3      8
 5  Jurgen Strehlow  2  2          4
   POLSKA              28
 1  Jan Mucha  1  1  3  3    9
 2  Józef Jarmuła  0  3  1  0      4
 3  Paweł Waloszek  3  3  3  3  0    12
 4  Krystian Weltin  0  1  0  1      2
 5  Wiktor Waloszek  0  1          1


29.09.1968   Gustrow   NRD - 34  ZSSR -  27 POLSKA - 20  NRD II - 14
   NRD              34
 1  Hans Jurgen Fritz              11
 2  Gerhard Uhlenbrock              9
 3   Bruno Bulau              5
 4  Diter Tetzlaff              9
 5                
   ZSRR              27
 1  Viktor Trofimow              8
 2   Anatoli Pietrovski              9
 3  Farid Szajnurow              4
 4  Gabdrakhman Kadyrov              6
 5                
   POLSKA              20
 1 Krystian Fołtyń              7
 2  Józef Jarmuła              2
 3  Paweł Waloszek              6
 4  Erwin Brabański              5
 5                
  NRD  II             14
1  Jurgen Hehlert              8
2  Peter Hehlert              3
3  Horst Kruger              2
4  Clemens Bever              1
5                


Mecz 86
10.10.1968 Gorzów Wlkp.  POLSKA - ZSRR  39  -  39

   ZSRR              39
 1  Gabdrakhman Kadyrov  0  1  1  1      3
 2  Anatoli Pietrovski  3  2  0  2      7
 3  Gienadij Kurylenko  D  0  R7  1      1
 4  Jurij Czekranov  2  2  1  2      7
 5   Viktor Trofimov  2  2  2  0      6
 6  Vladimir Kononovicz  1  3  3  3      10
 7  Valery Klementiev  0  2  1        3
 8                
   POLSKA              39
 9  Jerzy Padewski  2  1  3  0      6
 10  Edward Jancarz  1  3  3  D      7
 11  Andrzej Wyglenda  3  0  3  2      8
 12  Stanisław Tkocz  1  1  D  R15      2
 13  Andrzej Pogorzelski  D  2  D  2      4
 14  Edmund Migos  3  3  3  3      12
 15  Joachim Maj  1  1  0        2
 16  Henryk Gluecklich              ns

KRYTERIUM ASÓW
Biegi eliminacyjne
Pogorzelski  Jancarz  Migoś  Trovimov
Kononovicz  Wyglenda  Padewski
Bieg Finałowy
Pogorzelski  Kononovicz  Jancarz  Wyglenda

Mecz  87
12.10.1968 Opole  Polska  -  ZSRR  31 - 47
  ZSRR              47
1 Valery Klementiev              9
2 Anatoli Pietrovski              7
3 Gienadij Kurylenko              9
4 Jurij Czekranov              1
5 Viktor Trofimov              7
6 Gabdrakhman Kadyrov              5
7 Vladimir Kononovicz              10
                 
  POLSKA              
  Zygfryd Friedek              9
  Stanisłw Bombik              9
  Edward Jancarz              5
  Jerzy Gryt              1
  Antoni Masłowski              0
  Jerzy Szczakiel              0
  Andrzej Pogorzelski              7
                 


Mecz 88
13.10.1968 Rybnik  Polska - ZSRR  49  -  29
   ZSRR              29
 1  Valery Klementiev  3  3  3  2      11
 2  Anatoli Pietrovski  0  1    0      1
 3  Gienadij Kurylenko  3  1  0  0  3    7
 4   Jurij Czekranov  0  0          0
 5  Viktor Trofimov  1  0  D        1
 6  Gabdrakhman Kadyrov  D  2  1  0      3
 7  Vladimir Kononovicz  2  1  2  1  0    6
                 
   POLSKA              49
 9  Andrzej Wyglenda  2  1  2  1      6
 10  Stanisław Tkocz  1  3  3  3      10
 11  Edward Jancarz  2  2  2  3      9
 12  Edmund Migoś  1  0  3  3      7
 13  Joachim Maj  3  2  1  2      8
 14  Jerzy Padewski  2  3  2  1      8
 15  Andrzej Pogorzelski  D  1          1
 16                


Mecz 89
15.10.1968 Bydgoszcz  Polska - ZSRR  35  -  43
  ZSRR              43
1  Jurij Czekranov  3  2  3 2 2    12
2  Borys Ciechanovicz  0  1 1  3 1    6
3 Gienadij Kurylenko  3  3  0  2  3 1  12
4   Vladimir Kononovicz  2  1 1 1      5
5  brak zawodnika              
6  Valery Klementiev  1  2  0  3 2    8
7  brak zawodnika              
                 
  POLSKA              35
9 Stanisław Tkocz  2  3  U  0      5
10 Zygfryd Friedek  1 2 2    
11 Stanisław Kasa  D          0
12 Alojzy Norek  1  1  0        2
13 Henryk Gluecklich  3  3  0  1 3    10
14 Joachim Maj  0  2  2  3      7
15 Rajmund Świtała  0  3 2 0      5
16                


16.10.1968 Toruń  NRD - PZM  33 -  44

   NRD              33
 1  Johen Dinse  3  3  1  2      9
 2  Clemens Bever  R8  R8  R8  0      0
 3  Jurgen  Hehlert  2  2  2  3      9
 4  Schelenz  R8  R8  R8  R8      NS
 5  Liebing  2  3  U  0      5
 6   Firnis  1  0  2  0      3
 7  Buelau  U  2  1        3
 8  Martens  2  0  1  0  0  1  4
   PZM              44
 9  Jan  Ząbik  1  0  U  R15      1
 10  Stanisław Kowalski  0  2 1  R15      3
 11  Zbigniew Podlecki  3  3  3  3      12
 12  Henryk Żyto  1  2  W  2      5
 13  Alfons Jankowski  0  1  3  1      5
 14  Bogdan Szuluk  3  2  1  1      7
 15  Bogdan Krzyżaniak  3  3  3  2      11
 16                16.10.1968  Ostrów Wlkp.  PZM - CAMK   44 - 34

  CAMK             34
  Valery Klementiev              
  Anatoli Pietrovski              
  Gienadij Kurylenko              12
  Jurij Czekranov              11
  Viktor Trofimov              
  Gabdrakhman Kadyrov              
  Vladimir Kononovicz              
                 
  PZM             44
   Edward Jancarz              10
   Zygfryd Friedek              8
   Jerzy Padewski              7
   Andrzej Pogorzelski              7
   Stanisław Bombik              5
   Jerzy Szczakiel              1
                 
                 


Mecz  nr  90

18.10.1968 Lublin  PZM - CAMK  26  -  26Zawody przerwano po IX wyścigu z powodu gęstej mgły na torze
  ZSRR             26
  Valery Klementiev              
  Anatoli Pietrovski              
  Gienadij Kurylenko              
  Jurij Czekranov              
  Viktor Trofimov              
  Gabdrakhman Kadyrov              
  Vladimir Kononovicz              
                 
  POLSKA             26
   Andrzej Mazur              9
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 


W   OFICJALNYCH MECZACH REPREZENTACJI STARTOWALI :  


RYBNIK
Antoni Woryna  Stanisław Tkocz  Andrzej Wyglenda  Joachim Maj
Jerzy Gryt  Antoni Masłowski  Alojzy Norek

GORZÓW Wlkp.
Edward Jancarz  Jerzy Padewski  Andrzej Pogorzelski  Edmund Migoś

ŚWIĘTOCHŁOWICE
Paweł Waloszek

WROCŁAW
Konstanty Pociejkowicz  Jerzy Trzeszkowski

GDAŃSK
Zbigniew Podlecki

BYDGOSZCZ
Henryk Gluecklich  Stanisław Kasa  Rajmund Świtała

OPOLE
Zygfryd Friedek  Stanisław Bombik  Jerzy Szczakiel

LUBLIN
Andrzej MazurPrzycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
POMOC
 
SZUKAM PEŁNYCH REZULTATÓW
MASZ JAKIEŚ WYNIKI NAPISZ
n.romek@wp.pl

ZBIERASZ PROGRAMY Z IMPREZ ŻUŻLOWYCH CHCIAŁBYŚ SIĘ WYMIENIĆ
NAPISZ n.romek@wp.pl
POLECAM
 


www.dlprezes.pl.tl
STATYSTYKA
 
stat4u
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=