1973
W maju do Polski na mecze miedzypaństwowe przyjechała do Polski reprezentacja seniorów i juniorów Wielkiej Brytanii

Mecz  nr  123
06  05  1973 Wrocław  Polska - Wielka Brytania  76  -  31
Mecz seniorów

WIELKA BRYTANIA
od lewej stoją : Malcolm Simmons, Martin Ashby, Dent Oliver (manager), John Louis, Jim McMillan, Ray Wilson klęczą  - Eric Boocock, Terry Betts, John Boulger


POLSKA
od lewej stoją  Henryk Glucklich, ?, Zbigniew Marcinkowski, Pawel Waloszek, Zdzislaw Dobrucki, Jan Mucha, ?, Edward Jancarz, Zenon Plech, Jerzy Trzeszkowski
   WIELKA BRYTANIA              31
 1  Malcolm Simmons  1  0  R7  0  R8  1  2
 2  John Boulger  2  1  1  1  1  0  5
 3  Ray Wilson  1  1  3  D  D  1  6
 4  John Louis  0  2  2  3  1  3  11
 5  Terry Betts  1  0  1  1  1  1  5
 6  Martin Ashby  0  1  R8  0  R7  0  1
 7  Eric Boocock  0  D          0
 8  Jim McMillan  0  0          0
   POLSKA              76
 1  Paweł Waloszek  U  2  U  R7  R8  R7  2
 2  Henryk Glucklich  3  3  U  3  3  0  12
 3  Edward Jancarz  2  2  3  1  3  2  13
 4  Jan Mucha  3  3  2  2  2  3  15
 5  Zenon Plech  3  0  3  2  3  3  14
 6  Zbigniew Marcinkowski  2  3  2  3  2  2  14
 7  Zdzisław Dobrucki  2  2          4
 8  Jerzy Trzeszkowski  2            2


  Mecz nr  124
06  05  1973  Leszno  Polska - Wielka Brytania   66  -  41
Mecz juniorów do lat 23Młodzieżowe  reprezentacje  Wielkiej Brytaniii  i  Polski w drodze na prezentację przed zawodami
   WIELKA BRYTANIA              41
 1  Chris Pusey  2  1  1  1  3  2  10
 2  Peter Collins  0  3  0  0  2  1  6
 3  Bobby Beaton  2  3  1  0  1  2  9
 4  Graham Plant  0  0  R7  2  0  R7  2
 5  Barry Thomas  1  1  3  1  1  9
 6  Doug Wyer  2  0  R8  R8 0 3  5
 7  Reg Wilson  0  0          0
 8  Gordon Keneett  0  0          0
   POLSKA              66
 1  Bogusław Nowak  3  3  2  3  2  1  14
 2  Ryszard Fabiszewski  1  2  3  2  3  3  14
 3  Andrzej Tkocz  3  2  2  3  1  1  12
 4  Piotr Pyszny  1  0  R7  U  0  R7  1
 5  Marek Cieślak  0  1  3  3  3  3  13
 6  Bernard Jąder  3  2  2  2  2  0  11
 7  Andrzej Jurczyński  1  9         1
 8  Jan Gągolewicz              NS

Mecz  nr  125
13  05  1973  Rybnik  Polska  -  Wielka Brytania  53  -  55
Mecz seniorów


  WIELKA BRYTANIA              55
1  Ivan Mauger R8 R8 R8 R8 R8 R8 ns
2 John Louis 1 3 2 0 3 2 11
3 Ray Wilson 2 0 2 3 1 3 11
4 Terry Betts 0 2 1 1 2 0 6
5 John Boulger 3 0 0 1 0 0 4
6  Peter Smith 0  R7  R7 R7  R7 R7 0
7  Reg  Wilson 0 1  3 3 3   10
8  Jim McMillan 3 1  3 3 1 1 12
  POLSKA              53
 1 Edward Jancarz 0 3 3 2 2 2 12
2 Andrzej Wyglenda 2 2 0 1 1 1 7
3 Jan Mucha 3 0 3 0 2 2 10
4 Zbigniew Marcinkowski 1 2 2 2 0 1 8
5 Paweł Waloszek 1 3 1 2 3 3 13
6 Zygmunt Gołębiowski 2 1  R8 0  R7 0 3
7 Zdzisław Dobrucki 0           0
8 Jerzy Szczakiel 0           0


Mecz nr 126
13  05  1973  Częstochowa  Polska  -  Wielka Brytania  63  -  45
Mecz juniorów do lat 23


  WIELKA BRYTANIA              45
1 Chris Pusey  2  1  3 2  12
2 Bobby Beaton  0  2  1  0  U  3  6
3 Peter Collins  1  3  2  1  D  10
4 Barry Thomas  0  D  R8  R7  1  1  2
5 Graham Plant  D/R7  1  0  1  1  0  3
6 Doug Wyer  2  3  1  2  W/R8  R7  8
7 Reg Wilson  0  0  3        3
8 Gordon Keneett  1  0          1
  POLSKA              63
1 Marek Cieślak  3  W/R7  U  1  3
2 Andrzej Jurczyński   1  U  3  R8  R8  R8  4
3  Bogusław Nowak  3  3  3  3  1  2  15
4  Ryszard Fabiszewski  W/R7  0  2  2  3  1  8
5  Franciszek Stach  1  2  U  0 R7   R7  3
6  Bernard Jąder  1  2  0  9
7  Marian Wardzała  2  2  2  1      7
8  Jerzy Bożyk  3  3        8

Mecz  nr  127
17  05  1973  Gorzów Wlkp.  Polska  -  Wielka Brytania  75  -  33
WIELKA BRYTANIA
od lewej stoją : John Boulger, Ray Wilson, Ivan Mauger (na motocyklu), Terry Betts, Reg Wilson, Malcolm Simmons klęczą John Louis, Jim McMillanPOLSKA
od lewej stoją : Jerzy Szczakiel Jerzy Kowalski  na motocyklu siedzą Henryk Żyto  Edward JancarzZenon Plech Marek Cieślak Paweł Waloszek
klęczy  Zbigniew Marcinkowski
  WIELKA BRYTANIA              33
1 Ivan Mauger 1 1 1  2 2 2 9
2  John Boulger 2 0 0 1 0  R8 3
3  Jim McMillan 1 2 1 1 1 2 8
4 John Louis 0 0 0 3 1 1 5
5 Ray Wilson 1 0  R8  0 0 0 1
6  Terry Betts 3 1 1 1 1 1 8
7 Reg Wilson              
8 Malcolm Simmons 0  0         0
  POLSKA             75
1 Zenon Plech 3 3 3 3 3 3 18
2 Zbigniew Marcinkowski 0 2  R7 0  R7  R8 2
3 Edward Jancarz  2 2 3 2 3 2 14
4 Marek Cieślak 3 3 2 0 1 3 12
5 Paweł Waloszek 2 1 3 2 2 1 11
 6 Jerzy Szczakiel 0 3  2 3 3 3 14
7 Henryk Żyto 2 2         4
8  Jerzy Kowalski D           0

Mecz  nr  128
17  05  1973  Gniezno  Polska  -  Wielka Brytania  70  -  37
Mecz juniorów do 23 lat


  WIELKA BRYTANIA              37
1 Chris Pusey  1  3  U  R7  R7  R7  4
2 Alan Wilkinsson  0  0  R7  0  1  2
3 Bobby Beaton  D  1  2  2  1  1
4 Peter Collins  2  0  0  1  0  3
5 Barry Thomas  0  R8  0  R8  0  R7  0
6 Doug Wyer  3  1  1  2  1  2  10
7 John Titman  3  3  2  2  0    10
8 Graham Plant  U  D          0
  POLSKA              70
1  Bogusław Nowak  3  3  3  2  3  2  16
2  Ryszard Fabiszewski  2  1  1  2  3  11
3  Zbigniew Filipiak  3  2  3  3  3  3  17
4  Jerzy Bożyk  1  2  0  R7  1  3
5  Andrzej Tkocz  3  W  R8  R8  R8  5
6  Bernard Jąder  1  2  2  3  3  14
7  Marian Wardzała  U/R8            0
8  Franciszek Stach  2  0  U      3

Mecz nr 129
30 06 1973 Canterbury  Anglia-  Polska 47 - 61


II reprezentacja Polski

od lewej stoją :  Ryszard Fabiszewski  Marian Wardzała  Bernard Jąder  Bogusław Nowak (na  motocyklu)  Andrzej Tkocz  Franciszek Stach  Zgigniew Filipiak  Zenon Urbaniec
  POLSKA              61
 1 Andrzej Tkocz  3  3  3  1  U  R7  10
 2  Bernard Jąder  2  0  0  R7  R7  0  2
 3 Bogusław Nowak  3  3  1  3  2  3 15
 4  Franciszek Stach  0  1  2  2  1  0  6
 5 Ryszard Fabiszewski  D  R7  0  3  3  2  8
 6  Andrzej Jurczyński  1  1  2  0  1  R7  5
 7 Zbigniew Fipipiak  3 3 3  3  3   15
                 
  ANGLIA              47
 1 Arthur Price  0  2  3  2  2  1  10
 2  Ted Hubbard  1  0  R8  0  0  R7  1
 3  Roger  Mills  1  2  3  1  R7  1  8
 4 Brian Kennett  2 1  1  0  R8  0  4
 5 John Davis 3  2  2  2  3  2  14
 6  Bobby McNeil  2  0  1  1  U/W  R7  4
 7 Roger Johns  1  1  2        4
 8  Tiger. Beech  0  2          2


W AngliI rozegrano tzw. Ligę Światową DAILY MIRROR INTERNATIONAL SPEEDWAY TOURNAMENT 1973
oczywiście nie mogło zabraknąc w tych rozgrywkach reprezentacji PolskiMecz  nr  130
liga światowa
30  06  1973  Halifax  Polska  -  ZSRR  42  -  36


od lewej stoją 
Paweł Waloszek, Roman Cheładze działacz, Jan Mucha, Zbigniew Marcinkowski, Jerzy Szcakiel, Zbigniew Puzio (manager), Marek Cieslak klęczą :Edward Jancarz, Henryk Żyto , Zenon Plech


od lewej stoją :działacz, Oleg Dziadyk, Aleksander Pawlow, Fedor Karabanow (manager), Grigorij  Chłynowskij Wladimir Gordiejew
klęczą Władimir Zapleczny, Grigorij Iwanow, Anatolij Kuźmin


   POLSKA              42
   Zenon Plech  3  1  3  3      10
   Henryk Żyto  2  2  3  3      10
   Edward Jancarz  1  2  3  2  2    10
   Paweł Waloszek  2  2  3  1      8
   Jan Mucha  3  0  1  0      4
   Marek Cieślak  0  D          0
   Jerzy Szczakiel  0  0  U        0
                 
   ZSRR              36
   Władimir Gordiejew  2  3  1  1      7
   Anatolij Kużmin  1  1  3  2      7
   Aleksander Pawłow  0  3  1  2      6
   Władimir Zapleczny  3  2  1  0      6
   Grigorij Chłynowski  3  0  1  2      6
   Wiktor Trofimow  1  0  2  0      3
   Grigorij Iwanow  1  W  0  W      1
                 


Mecz  nr  131
01  07  1973  Oxford  Australia  -  Polska  54  -  32
liga światowa


od lewej stoją
Paweł Waloszek, Roman Cheładze działacz, Jan Mucha, Zbigniew Marcinkowski, Jerzy Szcakiel, Zbigniew Puzio (manager), Marek Cieslak klęczą :Edward Jancarz, Henryk Zyto , Zenon Plech


stoją od lewej
John Boulger, Bob Valentine, Charlie Monk, Sam Bass (manager), Bob Humphreys, Geoff Curtis, John Titman, Jim Airey

  AUSTRALIA             54
1 John Boulger 3 3 3 2     11
2 John Titman 1 2 2 2     7
3 Jim Aurey 3 1 3 3     10
4  Geof Curtis 3 2 3 3     11
5  Garry Middleton             ns
6  Bob Valentine 2 0 2 2     6
7  Charlie Monk 2,5 1 1       4,5
8  Bob Humphreys 2,5 W 2       4,5
  POLSKA             32
1 Edward Jancarz 2 1 0 1 2   6
2 Jan Mucha 0  3 3 3 2   11
3 Zenon Plech 2 U         2
4 Marek Cieslak             ns
5 Paweł Waloszek 1 0 1 1      3
6 Henryk Zyto W 1 1 0 1 0 3
7 Jerzy Szczakiel U           0
8 Zbigniew Marcinkowski U 0 0 0     0

Mecz nr 132
01 07 1973 Boston Anglia - Polska 55 - 52

II reprezentacja Polski

od lewej stoją : Ryszard Fabiszewski Marian Wardzała Bernard Jąder Bogusław Nowak (na motocyklu) Andrzej Tkocz Franciszek Stach Zgigniew Filipiak Zenon Urbaniec
   POLSKA             52
1 Andrzej Tkocz 3 2 3 3  3 1 15
2 Bernard Jąder U  1 R7 R7 R7 0 1
3 Marian Wardzała R8  R8 R8 R8 R8 R8 ns
4 Franciszek Stach  2 3 2 3 1 3 14
5 Andrzej Jurczyński 1 1  R7 0 R7  R7  2
6 Ryszard Fabiszewski D 2 1 1 2 1  7
7 Bogusław Nowak 2  3  1  0 3  0 9
8 Zbigniew Filipiak U  U 1 1 2 U 4
  ANGLIA             55
1 Arthur Price 2 3 3 2  U 2  12
2 Roger Mills 1 0 R8 R8 1 U 2
3 Carl Glover 3 3 2 0 2 3 13
4 Mitch Graham 1 0 R7 R7 R7 R7 1
5 Richard Greer 3 2 1 2 3 2 13
6 John Davis 2 1 0 3 0 3 9
7 Bruce Forrester D 2 1 2     5
8 Roger Johns 0 0         0

Mecz  nr  133
02  07  1973  Exeter  Nowa Zelandia  -  Polska  53  -  25
liga swiatowa


od lewej stoją
Paweł  Waloszek, Roman Cheładze działacz, Jan Mucha, Zbigniew Marcinkowski, Jerzy Szcakiel, Zbigniew Puzio (manager), Marek Cieslak klęczą :Edward Jancarz, Henryk Zyto , Zenon Plech


stoją od lewej
Gary Peterson, Dave Gifford, Ronnie Moore, Frank Shuter, Barry Briggs, Trevor Redmond (manager) klęczą Bill Andrew, Ivan Mauger (na motocyklu), Graeme Stapleton

   NOWA ZELANDIA              53
  Ivan Mauger  3  3  3  3      12
  Ronnie Moore  3  3  3  0      9
  Barry Briggs  2  3  2  1      8
  Bill  Andrew  3  2  1  1      7
  Garry Peterson  2  1  2  2      7
  Frank Shuter  3  1  1        5
  Dave Gifford  2  3  0        5
                 
   POLSKA              25
   Zenon Plech  2  3  2      9
   Jan Mucha  1  0  1  2  2    6
   Paweł Waloszek  1  2  1  0      4
   Edward Jancarz  U  0  RT  3      3
   Henryk Żyto  D  1  1  W      2
  Zbigniew Marcinkowski  1  0  0        1
   Marek Cieślak  W  0  0        0
                 

Mecz  nr  134
04  07  1973  Poole  Norwegia / Dania  -  Polska  43  -  35
liga światowa


od lewej stoją
Paweł
Waloszek, Roman Cheładze działacz, Jan Mucha, Zbigniew Marcinkowski, Jerzy Szcakiel, Zbigniew Puzio (manager), Marek Cieslak klęczą :Edward Jancarz, Henryk Zyto , Zenon Plech


od lewej stoją
Reidar Eide, Dag Lovaas, Ulf Lovaas, Oyvind S Berg, Tore Kittilsen (manager), Ole Olsen  klęczą  Odd Fossengen, Kurt Bogh, Edgar Stangeland

  NORWEGIA / DANIA               43
   Dag Lovaas  3  3  3  2      11
   Ole Olsen  D  3  3  3      9
   Kurt Bogh  2  2  2  1      7
   Reidar Eide  0  3  2  0      5
   Odd Fossengen  3  2  0      
   Oyvind S Berg  2  1  1  1      5
   Edgar Stangeland  0  1  0        1
                 
   POLSKA              35
  Zenon Plech   3  2  2 3  2    12
  Edward Jancarz  3  2  1  1  3    10
   Antoni Woryna  W  2  1  3  2    8
  Marek Cieślak  1  0    1      2
  Paweł Waloszek  1  0        1 
  Jan Mucha  1  0          1 
  Zbigniew Marcinkowski  1  0  0        1
                 

Mecz nr 135
04 07 1973 Hull  Anglia - Polska  53 - 55II reprezentacja Polski

od lewej stoją : Ryszard Fabiszewski Marian Wardzała Bernard Jąder Bogusław Nowak (na motocyklu) Andrzej Tkocz Franciszek Stach Zgigniew Filipiak Zenon Urbaniec
   POLSKA              55
 1  Andrzej Tkocz  2  3  1  1  2  1  10
 2  Bernard Jąder  1  0  0  0  0  2  3
 3  Marian Wardzała  R8  R8  R8  R8  R8  R8  ns
 4  Franciszek Stach  3  1  2  2  2  1  11
 5  Andrzej Jurczyński  R7  R7  R7  R7  R7  R7  ns
 6  Ryszard Fabiszewski  D  0  3  3  3  3  12
 7  Bogusław Nowak  2  2  2  1  0  1  8
 8  Zbigniew Filipiak  2  3  0  3  U  3  11
   ANGLIA              53
 1  Tony Childs  3  1  1  3  1  U  9
 2  Arthur Price  0  3  3  2  2  2  12
 3  Carl Crover  0  1  R7  1  3  2  7
 4  Arthur  Browning  1  2  1  T/R7  1  U  5
 5  Boby McNeil  3  0  3  2  3  3  14
 6  John Davis  1  2  2  0  1  0  6
 7  Bruce  Forrester  T/R8  0          0
 8  Mith  Graham  0            0

Mecz  nr  136
06  07  1973  Hackney  Anglia  -  Polska  45  -  32
liga światowa


od lewej stoją
Paweł Waloszek, Roman Cheładze działacz, Jan Mucha, Zbigniew Marcinkowski, Jerzy Szcakiel, Zbigniew Puzio (manager), Marek Cieslak klęczą :Edward Jancarz, Henryk Zyto , Zenon Plech


od lewej stoją
Martin Ashby, Eric Boocock, Reg Wilson, Len Silver (manager), Terry Betts, John Louis  klęczą  Doug Wyer, Ray Wilson (na motocyklu), Peter Collins

   ANGLIA              45
  John Louis  3  3  3  3      12 
   Reg Wilson  2  3  2      10
   Malcolm Simmons  2  2  U  3       7
   Barry Thomas  2  2  2  W       6
   Eric Boocock  1  1  2  1       5
   Martin Ashby  1  2  0         3
   Terry Betts  U  1  1         2
                 
   POLSKA              
   Zenon Plech  3  3  2  U  3    11
   Paweł Waloszek  1  3  2  U      6
   Jan Mucha  2  1  0  3      6
   Antoni Woryna  3  0  1  W      4
   Edward Jancarz  1  0  1  2      4
   Zbigniew Marcinkowski  0  0  1  W      1
   Marek Cieślak  0            0
                 

Mecz  nr  137
07  07  1973  Halifax  Szwecja  -  Polska  53  -  25
liga światowa


od lewej stoją
Paweł Waloszek, Roman Cheładze działacz, Jan Mucha, Zbigniew Marcinkowski, Jerzy Szcakiel, Zbigniew Puzio (manager), Marek Cieslak klęczą :Edward Jancarz, Henryk Zyto , Zenon Plech


stoją od lewej
Olle Nygren, Bengt Jansson, Christer Bergstrom (manager), Anders Michanek, Christer Lofqvist  klęczą  Tommy Jansson, Bernt Persson,
Soren Sjosten

  SZWECJA             53
   Soren Sjosten 3 3 3 3     12
    Anders Michanek 3 3 3 2     11
   Bernt Persson 3 3 3 2     11
   Christer Lofqvist 3 3 1 3     10
  Olle Nygren 2 1 1 1       5
  Christian Sjosten U W 2         2
  Bengt Larsson 1 1 0         2
                 
  POLSKA               25
    Paweł Waloszek 2 2 2 2 2   10
    Edward Jancarz 1 2 2 2 1     7
    Henryk Żyto 1 1 0         1
    Antoni Woryna 2 D  0 D       2
    Zbigniew Marcinkowski 0 1 1       2
    Zenon Plech W 0  W 1       1
    Jan Mucha 0 0           0
                 

Mecz nr 138
07 07 1973  Peterborough  Anglia - Polska  52 - 56
II reprezentacja Polski

od lewej stoją : Ryszard Fabiszewski Marian Wardzała Bernard Jąder Bogusław Nowak (na motocyklu) Andrzej Tkocz Franciszek Stach Zgigniew Filipiak Zenon Urbaniec
   POLSKA              56
 1  Andrzej Tkocz  1  3  1  3  3  1  12
 2  Bermard Jąder  U/R  2  0  0  0  R  2
 3  Zbigniew Filipiak  3  2  3 U/W   2  2  12
 4  Franciszek Stach  2  0  2  1  0  1  6
 5  Bogusław Nowak  0  0  2  1  0  1  4
 6  Ryszard Fabiszewski  2  3  1  3  3  3  15
 7  Andrzej Jurczyński  3  2          5
 8                
   ANGLIA              52
 1  Richard Greer  2  2  1  1  1  3  10
 2  Arthur Browning  D  1  R8  2  R8  0  3
 3  John Hackson  1  0  R7  R7  R8 R8   1
 4  Roger Mills  U  1  0  R8  R7  R7  1
 5  John Davis  3  3  3  2  3  3  17
 6  Arthur Price  1  1  2  0  1  0  5
 7  Bruce Forrester  3  3  2  2      10
 8  Brian Clark  0  2  1  2  0    5

Mecz nr 139
08 07 1973 Eastbourne Anglia = Polska  67 - 41


II reprezentacja Polski

od lewej stoją : Ryszard Fabiszewski Marian Wardzała Bernard Jąder Bogusław Nowak (na motocyklu) Andrzej Tkocz Franciszek Stach Zgigniew Filipiak Zenon Urbaniec
   POLSKA              41
 1  Andrzej Tkocz  3  3  3  2  3  3  17
 2 Bernard Jąder  0  R7  1  0  0  0  1
 3  Franciszek Stach  2  3  1  1  0  U  7
 4 Zbigniew Filipiak  0  0  0  R7  R7  R7  0
 5  Bogusław Nowak  1  0  0  1  0  0  2
 8  Ryszard Fabiszewski  U/W  3  1  2  3  2 11
 7 Andrzej Jurczyński  0  0 1  2      3
   ANGLIA              67
 1  Roger Johns  1  2  3  3  1  3  13
 2 Booby McNeil  2  1  2  1  2  1  9
 3  Arthur Price  3  1  3  2  2  3  14
 4  Arthur  Browning  1  2  2  3  1  1  10
 5  John Davis  3  1  2  3  3  2  14
 6 Ted Hubbard  2  2  0  U  R7  R7  4
 7 Tiger  Beech  2  1          3
                 
                 

Mecz  nr 140
09  07  1973  Birmingham   Anglia  -  Polska  64  -  43II reprezentacja Polski

od lewej stoją : Ryszard Fabiszewski Marian Wardzała Bernard Jąder Bogusław Nowak (na motocyklu) Andrzej Tkocz Franciszek Stach Zgigniew Filipiak Zenon Urbaniec
   POLSKA              43
 1  Andrzej Tkocz  3  3  3  2  3  1  15
 2 Bernard Jąder   1  0  U  0  1  U  2
 3  Franciszek Stach  0  2  1  3  1  1  8
 4  Bogusław Nowak  2  1  U  R7  R7  R7  3
 5  Ryszard Fabiszewski  3  0  3  2  U/W  3  11
 6 Andrzej Jurczyński  1  1  0  0  2  0  4
 7  Zbigniew Filipiak  0  U  0        )
                 
   ANGLIA              64
 1 Bruce Forrester  0  2  3  1  3  2 11
 2  Arthur Browing  2  3  2  3  U  3  13
 3 Mike Lanham  3 1  1  1  U  1  7
 4  Richard  Greer  1  2  2  2  2  2  11
 5 Arthur Price  2  3  2  1  3  2  13
 6   Roger Mils  0  0  R7  R8  R8  R8 0
 7  Jack  Jackson  1            1
 8   Frank Auffret  3  2  2        7

Mecz nr 141
12 07 1973 Teesside Anglia - Polska  49 - 59


II reprezentacja Polski

od lewej stoją : Ryszard Fabiszewski Marian Wardzała Bernard Jąder Bogusław Nowak (na motocyklu) Andrzej Tkocz Franciszek Stach Zgigniew Filipiak Zenon Urbaniec
   POLSKA              59
 1 Andrzej Tkocz  1  3  0  2  3  3 12
 2  Bernard Jąder  0  0  1  1  0  R7  2
 3  Franciszek Stach  3  2  1  2  W  1  9
 4 Bogusław Nowak  U/R7  1  2  W  R7  R7  3
 5 Ryszard Fabiszewski  3  3  3  3  3  3 18
 6  Andrzej Jurczyński  1  2  W  1  1  2  7
 7 Zbigniew Filipiak  2  0  3  0  3    8
                 
   ANGLIA              49
 1  Roger Mils  2  0 0  R7 U/R8  R8  2
 2  Bruce Forrester  3  3  3  3  0  2  14
 3  Arthur Browing  1  1 R8  3  2 1  8
 4   Richard Greer  0  2  2  1  1  0  6
 5  Arthur Price  0  0  R8  R8  1  R8  1
 6  Roger Johns  2  3  3  2  2  1  13
 7  Tim  Swales  0            0
 8  Frank Auffret  2 1  0  2  2  0 7

Tradycyjnie na kilka test meczy przyjechała reprezentacja ZSSR

06  10  1973  Gdańsk  PZM - CAMK  47 - 31


   CAMK              31
 1  Anatolij Kuźmin              7
 2  Wasyl Muraszko              0
 3  Władimir Zapleczny              9
 4  Walery Ziagiszin              1
 5  Wiktor Trofimow              3
 6  Oleg Dziadyk              6
 7  Nikołaj Korniew              5
 8  Oleg Galiautdinow              0
   PZM              47
 9  Zenon Plech              10
 10  Edward Jancarz              6
 11  Zbigniew Marcinkowski              0
 12  Zbigniew Filipiak  3  3  3  3      12
 13  Ryszard Fabiszewski              4
 14  Jan Gągolewicz              4
 15  Leszek Marsz              5
 16  Bogdan Skrobisz              6

07 10 1973 Gniezno  PZM - CAMK 29 - 49

  CAMK              49
1 Anatolij Kuźmin              10
2 Wasyl Muraszko              2
3 Władimir Zapleczny              10
4 Walery Ziagiszin              ns
5 Wiktor Trofimow              8
6 Oleg Dziadyk              8
7 Nikołaj Korniew              6
8 Oleg Galiautdinow              5
  PZM              29
9  Wojciech Kaczmarek              2
10  Eugeniusz Błaszak              3
11  Franciszek Stach              4
12  Konrad Libor              4
13  Zbigniew Marcinkowski              ns
14  Zbigniew Filipiak              0
15  Edward Jancarz              12
16  Ryszard Fabiszewski              4

11 10 1973 Opole  PZM - CAMK   50  - 28


  CAMK              28
1 Wiktor Trofimow  2  2  0  1      5
2 Wasyl Muraszko  0  0  R5  R7      0
3 Władimir Zapleczny  1  2  1  2      6
4 Oleg Galiautdinow  2      4
5 Anatolij Kuźmin  2  3  0  2  0    7
6 Oleg Dziadyk  0  0  1  R7      1
7 Nikołaj Korniew  1  0  3  1      5
8                
  PZM              
9  Jerzy Szczakiel  3  3  3  U      9
10  Leonard Raba  1  3  0  0      4
11  Franciszek Stach  3  2  1  3      9
12  Konrad Libor  0  1  2  R15      3
13  Zenon Plech  3  3  3  3      12
14  Bogusław Nowak  1  1  2  R15      4
15  Edward Jancarz  2  3  2  2      9
16  Ryszard Fabiszewski              ns
BIEG O NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA MECZU

Jerzy Szczakiel  Zenon Plech  Nikołaj Korniew Władimir Zapleczny - Up

Mecz nr  142
13 10 1973 Rzeszów Polska  - ZSRR  39 - 38


ZSRR
od prawej stoją
Anatolij Kuźmin  Wasyl Muraszko  Władimir Zapleczny  Walery Ziganszin
Wiktor Trofimow  Oleg Dziadyk    Nikołaj Korniew
POLSKA  
od prawej stoją :
Jerzy Kniaź  Wiktor Waloszek Paweł Waloszek  Marian Gomułka  
 Jerzy Szczakiel  Zbigniew Studziński  Edward Jancarz  Franciszek Stach

   ZSRR             38
1 Anatolij Kuźmin 3 2 2 0     7
2 Wasyl Muraszko R7 1 0 1     2
3 Władimir Zapleczny 3 3 2 3     11
4 Walery Ziganszin 1 2 R7 1     4
5 Wiktor Trofimow 2 2 3 2     9
6 Oleg Dziadyk 0 0 0 2     2
7 Nikołaj Korniew D 3         3
8                
  POLSKA             39
 9 Jerzy Kniaź 1  R15 1 R15     2
10 Wiktor Waloszek 2 2 R15 2     6
11  Paweł Waloszek 0 3 3 3      9
12 Marian Gomułka 2 1 1 0     4
13 Jerzy Szczakiel 3 3 3 1     10
14 Zbigniew Studziński 1 1     2
15 Edward Jancarz 3 2 1       6
16 Franciszek Stach              


Mecz nr  143
13 10 1973  Gorzów Wlkp. Polska - Szwecja 72 - 35
Mecz Juniorów do lat 21  SZWECJA             35
1 Hans Holmqvist 2 0 2 0 1 R7 5
2 Leif. Johansson 1 1 U W 1 D 3
3 Sven Nilsson 0 1 1 3 1  0 6
4 Hans Johansson 1 2 2 2 0 1 8
5 B Johansson 1 1 1 1  0 1 5
6 Sven-Olof Lind  0 2 2 0 2 0 6
7 Benny Ekberg 2           2
8 B Andersson              
  POLSKA             72
1 Zenon Plech 3 3 3  3 3 3 18
2 Janusz Tarasiewicz 0 0 U U 1 2 3
3 Bogusław Nowak 2  3 3 2 2 R 12
4 Mieczysław Woźniak 3 2 U 3 3 R 11
5 Ryszard Fabiszewski 2 3  R 2 2 2 11
6 Jerzy Rembas 3 R 3 3 3 3 15
7 Roman Jóźwiak 1 1         2
8 Andrzej Mielczarek O U         0


Mecz nr 144
14 10 1973 Gniezno  Polska - Szwecja  62 - 15
Mecz Juniorów do lat 21


  SZWECJA             15
1 Hans Holmqvist             ns
2 Leif. Johansson             5
3 Sven Nilsson             2
4 Hans Johansson             1
5 B Johansson             0
6 Sven-Olof Lind             4
7 Benny Ekberg             3
8 B Andersson             ns
  POLSKA             62
  Bernard Jąder 3 3 3  3     12
  Wojciech Kaczmarek             11
  Eugeniusz Błaszak             10
  Bogusław Nowak             9
  Mieczysław Woźniak             8
  Franciszek Stach             6
  Jacek Goerlitz             5
  Kazimierz Bury             1


Mecz nr 145
16 10 1973 Toruń Polska - Szwecja  52 - 26
Mecz Juniorów do lat 21JANUSZ PLEWIŃSKI                                           JAN ZĄBIK
  SZWECJA              26
1 Hans Holmqvist              
2 Leif. Johansson              5
3 Sven Nilsson              2
4 Hans Johansson              5
5 Bergt Johansson              6
6 Sven-Olof Lind              0
7 Benny Ekberg              8
8 B Andersson              0
  POLSKA              52
9  Janusz Plewiński              10
10  Roman Kościecha              6
11  Jan Ząbik              8
12  Roman Janczuro              3
13  Andrzej Jurczyński              9
14  Czesław Goszczyński              7
15  Leszek Marsz              6
16  Bogdan Skrobisz              3

Mecz  nr 146
18 10 1973 Chorzów   ZSRR -  Polska  64 - 44


  ZSRR             44
1 Anatolij Kuźmin 2 2 0 2 0 0 6
2 Wasyl Muraszko 0 R7 R7 R7 R7  R7 0
3 Władimir Zapleczny 1 2 2 1 1 3 10
4 Walery Ziagiszin 0 0 0 R7 0 1 1
5 Wiktor Trofimow 2 1 2 3 3 3 14
6 Oleg Dziadyk 0 3 1 2 U 2 8
7 Nikołaj Korniew U 0  1 1 2 1 5
8 Oleg Galiautdinow              NS
  POLSKA             64
1  Paweł Waloszek 3 2 3 3 2 D 13
2 Wiktor Waloszek 1 0 1 0 1 2 5
3 Jan Mucha 3 3 3 3 3 1 16
4 Jacek Goerlitz 2  1 U 2 1 0 6
5 Zenon Plech 3 3 3  W 2 3 14
6 Bogusław Nowak 1 1 2 1 3 2 10
7                
8                


20 10 1973 Lublin  PZM - CAMK 39 - 37
  CAMK              37
1 Anatolij Kuźmin              9
2 Wasyl Muraszko              3
3 Władimir Zapleczny              6
4 Walery Ziagiszin              3
5 Wiktor Trofimow              6
6 Oleg Dziadyk              2
7 Nikołaj Korniew              8
8 Oleg Galiautdinow              ns
  PZM              39
   Henryk Glucklich  3  3  3  3      12
   Zbigniew Studziński              8
   Witold Zwierzchowski              7
   Stanisław Kasa              5
   Zenon Plech              3
   Marian Gomułka              2
   Edward Jancarz              2
   Tadeusz Berej              0

Mecz nr 147
20 10 1973 Czstochowa Polska - Szwecja 56 - 21
Mecz Juniorów do lat 21


  SZWECJA             21
1 Ragnar Holm 1 0 0 R7     1
2 Leif. Johansson 2 2 1 2     7
3 Sven Nilsson 0 0 0 1     1
4 Hans Johansson 1 1 0 1     3
5 P Johansson 1 1 1 0     3
6 Sven-Olof Lind 0 0 0 0     0
7 Benny Ekberg 3 1 2       6
8 B Andersson             ns
  POLSKA             56
9 Andrzej Jurczyński 3 3 3 3     12
10 Czesław Goszczyński 0 U R16 2     2
11 Bogusław Nowak 2 2 3 3     10
12 Ryszard Fabiszewski 3 3 2 R16     8
13 Zbigniew Filipiak 3 3 R15 2     8
14 Paweł Protasiewicz 2 2 3 1     8
15 Andrzej Tkocz U 3 2       5
16 Marek Nabiałek 2 1         3
 Wyścig o puchar WŁÓKNIARZA
Jurczyński  Fabiszewski  Johansson  Ekberg
 
Mecz  odwołano z powodu ulewnego deszczu
21 10 1973 Leszno Polska - Szwecja
Mecz Juniorów do lat 21


  SZWECJA              
1 Hans Holmqvist              
2  Leif. Johansson              
3  Sven   Nilsson              
4  Hans  Johansson              
5 Bergt  Johansson              
6  Sven-Olof Lind              
7  Benny  Ekberg              
8  B   Andersson              
  POLSKA              
9 Bernard Jąder              
10  Antoni Heliński              
11 Zbigniew Filipiak              
12 Paweł Protasiewicz              
13 Andrzej Jurczyński              
14 Jerzy Bożyk              
 15 Franciszek Stach              
16 Andrzej Tkocz              

21 10 1973 Łódź  PZM - CAMK  -  Polska   59 - 46   CAMK             46
1  Anatolij  Kuźmin 1 0 1  0 1 1 4
2 Wasyl Muraszko R7 R7 R7 R7 R7 R7 ns
3 Władimir Zapleczny 1 3 2 3 2 2 11
4 Walery Ziganszij 0 2 0 1 3 1 7
5 Wiktor Trofimow 1 0 2 2 W 3 8
6 Oleg Dziadyk 0 2 1 W U ns 3
7 Nikolaj Korniew 2 3 D  1 2 3 10
8                
   PZM             59
1 Zenon Plech 3 3 3 2 3 3 17
2 Czesław Kolman 0 1 1       2
 3 Edward Jancarz 3 2 3 D     8
4 Stanisław Gołofit 2 1 0 2 0 2  7
5 Henryk Glucklich 3 1  2 3 1 2 12
6 Ryszard Fabiszewski 2 0 3       5
7 Kazimierz Pakulski 3 3 W 0 1   7
8 Bogusław Nowak 1 0 0       1

W oficjalnych meczach reprezentacji startowali

LESZNO
Zdzisław Dobrucki  Bernard Jąder  Jerzy Kowalski

RYBNIK
Andrzej Wyglenda  Antoni Woryna  Andrzej Tkocz  Piotr Pyszny

CZĘSTOCHOWA
Marek Cieślak  Andrzej Jurczyński  Zygmunt Gołębiowski  Jerzy Bożyk  Czesław Goszczyński  Marek Nabiałek

GDAŃSK
Jan Gągolewicz  Henryk Żyto  Leszek Marsz  Bogdan Skrobisz

OPOLE
Jerzy Szczakiel Franciszek Stach  Konrad Libor

LUBLIN
Marian Gomułka  Zbigniew Studziński

WROCŁAW
Jerzy Trzeszkowski

TARNÓW
Marian Wardzała

ŚWIĘTOCHŁOWICE
Paweł Waloszek Jan Mucha Jacek Goerlitz Wiktor Waloszek Jacek Goerlitz

GNIEZNO
Wojciech Kaczmarek  Eugeniusz Błaszak

BYDGOSZCZ
Henryk Glucklich

TORUŃ
Janusz Plewiński  Roman Kościecha  Roman Janczuro

GORZÓW Wlkp.
Edward Jancarz Zenon Plech Bogusław Nowak Ryszard Fabiszewski
Mieczysław Woźniak Jerzy Rembas Janusz Tarasiewicz Roman Jóźwiak  Adam Mielczarek

ZIELONA GÓRA
Zbigniew Marcinkowski  Zbigniew Filipiak  Paweł Protasiewicz

Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
POMOC
 
SZUKAM PEŁNYCH REZULTATÓW
MASZ JAKIEŚ WYNIKI NAPISZ
n.romek@wp.pl

ZBIERASZ PROGRAMY Z IMPREZ ŻUŻLOWYCH CHCIAŁBYŚ SIĘ WYMIENIĆ
NAPISZ n.romek@wp.pl
POLECAM
 


www.dlprezes.pl.tl
STATYSTYKA
 
stat4u
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=