1977
Mecz nr 205
09.04.1977  Gustrow  NRD - Polska Juniorzy 45 - 33  POLSKA             33
1 Marek Ziarnik 2 1 3 D     6
2 Kazimierz Ziarnik 1 3 0       4
3 Jacek Goerlitz 2 2 2 0     6
4 Stanisław  Nocek 0           0
5 Marian Witelus 1 3 2 1     7
6 Jerzy Kochman 3 2 3 3     11
7 Roman Jankowski 2 2 1       5
8 Leonard Raba 3 3 U       6
  NRD             45
1 Dieter Tetzlaff 3 1 1 1     6
2 Jurgen Schumann 0 1 D 0     1
3 Hartmunt Ernst 3 0 3 2 2   10
4 Wilfried Schneider 1 1 1 1     4
5 Clemens Bever 2 2 3 2 3   12
6 Joachim  Mell 0 0         0
7  Manfred Kreinbring 0 D         0
8                

Mecz nr 206
10 .04.1977  Gustrow  NRD - Polska Juniorzy 42 - 36  POLSKA             36
  Marek Ziarnik              6
  Kazimierz Ziarnik              6
  Jacek Goerlitz              9
  Thomas Frobel  NRD              
  Marian Witelus              10
  Jerzy Kochman              3
  Roman Jankowski              2
                 
  NRD             42
1 Dieter Tetzlaff             10
2 Jurgen Schumann             4
3 Hartmunt Ernst             9
4 Wilfried Schneider             5
5 Clemens Bever             9
6 Joachim Mell             3
7 Andreas   Czerny             2
8                


10.04.1977  Pocking (RFN) Czwórmecz Wielkanocny
ZSRR -  21  RFN -  32  Polska -  11  Dania -  32


  ZSRR              21
 1  Nikołaj Korniew  1  2 2  1      6
 2 Wladimir Rozhanczuk  0    2  0     2
 3 Grygorij Chłynowski  2  2  1  2     7
 4 Wladimir Paznikow  0  1 3 1      5
 R  Iwanow  1            1
  POLSKA             11
 1 Mariusz Okoniewski  0 0  0  1      1
 2 Jerzy Rembas 1 1  1 0      3
 3 Robert Słaboń  0  0          0
 4 Andrzej Jurczyński  1  3  2  1     7
 R  Zbigniew Studziński  0  0          0
  RFN             32
 1 Egon Muller  3  2  0 3      8
 2 Hans Siegl  2  0  2  0      4
 3 Christoper Betzl  3  2  0 3      8
 4 Hans Wassermann  3  3  3  3     12
 R                
  DANIA              32
 1 Mike Lohmann  2  0    2      4
 2 Fin Thomsen  3  3  3  2     11
 3 Alf Busk  1    1 2      4
 4 Ole Olsen  2 3 3 3      11
 R Kristian Praestbro  1  1         2


Mecz nr 207
Mecz reprezentacji juniorów do lat 21

03.06.1977 Gislaved  Szwecja - Polska  62 - 33  POLSKA  
1 Mariusz Okoniewski  3  0  2  U  1  0  6
2 Roman Jankowski  0  1  1  1  0   3
3 Kazimierz Adamczak  0  0    1  W   1
4 Andrzej Marynowski  1  3  3  2  3  W 12
5 Ryszard Jany  U 0  D       0
6 Robert Słaboń  2  2 2  1  2   9
7  Bernard Jąder  2  0  D       2
8                
  SZWECJA              62
 1 Ake Fridell  1  1  1    3   6
 2 Lillebror  Johansson  2  3  3  2  2   12
 3  Jan Davidsson  2  2  1  2  1    8
 4 Hans Danielsson  3  3  3  2  2   13
 5  Tommy Karlsson  3  2  3  1  3    12
 6  Lars Eriksson 1  1  D  3  3    8
 7  Peter Johansson  0  D  3        3
8                


Mecz nr 208
Mecz reprezentacji juniorów do lat 21
04.06.1977 Mallila  Szwecja - Polska  59 - 37  POLSKA              37
1 Mariusz Okoniewski  3  2  1  1  0  0 7
2 Roman Jankowski  0  1  0  0  0   1
3 Kazimierz Adamczak  1  0  0  0     1
4 Andrzej Marynowski  3  3  3  2  1  0 12
5 Ryszard Jany  1  1  0  1  1   4
6 Robert Słaboń  3  3  2  2  2   12
7                
8                
  SZWECJA              59
 1 Ake Fridell  2  D    0  3   5
 2 Lillebror  Johansson  1  2  2  1  2   7
 3 Peter Johansson  W  3  3  3  3   12
 4 Hans Danielsson  2  1  1  3  2   9
 5 Lars Eriksson  0  1  2  2  3   8
 6 Jan Davidsson  2  2  3  3  2   12
 7 Uno Johansson  3  2  1       6
8                


Mecz  nr 209
Mecz reprezentacji juniorów do lat 21
05.06.1977 Linkoping Szwecja - Polska  44 - 49  POLSKA              49
1 Mariusz Okoniewski  3  3  3  3  1    13
2 Roman Jankowski  0  3  1  0  D    4
3 Kazimierz Adamczak  W  0  U  2  1    3
4 Andrzej Marynowski  3  3  2  1  3    12
5 Ryszard Jany  3  3  2  3  3    14
6 Robert Słaboń  U  2  1        3
7                
8                
  SZWECJA              44
 1 Ake Fridell  2  D  3  2  2   9
 2 Lillebror  Johansson  1  2  1  1  2   7
 3 Lars Eriksson  2  2  3  1  2    10
 4 Ingerman Andersson  1  D          1
 5 Jan Davidsson  2  2  2  2  3   11
 6 Jan Eriksson  1  1  1  0  3   6
 7                
8                


Mecz nr 210

Mecz reprezentacji juniorów do lat 21
07.06.1977 Kumla Szwecja - Polska  51 - 45  POLSKA              45
1 Mariusz Okoniewski  1  3  1  1  1  0  7
2 Roman Jankowski  0  2  1  0  2  1  6
3 Kazimierz Adamczak  0  0  0        0
4 Andrzej Marynowski  3  1  2  3  2  3  14
5 Ryszard Jany  0  0  0  2  3  2  7
6 Robert Słaboń  1    3  3  2  2  11
7                
8                
  SZWECJA              51
 1 Ake Fridell  2  3  2  3  3    13
 2 Lillebror  Johansson  3  3  1  1  1    9
 3 Peter Johansson  2  2  1  1  1    7
 4 Kent Eriksson  1  0  D  0  0    1
 5 Lars Eriksson  3  3  2  D  3    11
 6 Jan Davidsson  2  2  3  0  2    9
 7 Jan Eriksson  1  0          1
8                


Mecz nr 211
07.07. 1977 Zielona Góra  Polska - Szwecja 79 - 28
Mecz reprezentacji juniorów do lat 21
   SZWECJA              28
1  Jan Eriksson  0  1  0  0  1  2  4
2  Lillebror Johansson  1  2  1  1  2  D  7
3  Jan Davidsson  D  D  0  0  1  D  1
4  Hans Danielsson  1  1  1  3  0  2  8
5  Ingmar Andersson  0  0  0        0
6  Lars Eriksson  1  U          1
7  Bengt Gustafsson  2  1  1  1  2    7
8   Uno Johansson  0            0
   POLSKA              79
 1  Andrzej Huszcza  3  U  3  3  3  3  15
 2  Marek Towalski  2  3  2  2  2  1  12
 3  Andrzej Marynowski  3  3  3  1  3  3  16
 4  Roman Jankowski  2  2  1        5
 5  Henryk Olszak  2  2  2  3  3  3  15
 6  Mariusz Okoniewski  3  3  3  2  2  2  15
 7  Mirosław Pachulski  U  0          0
8  Leon Kujawski  2  1          3


09.07.1977 Gorzów Wlkp. Polska - Szwecja
Mecz reprezentacji juniorów do lat 21
ZAWODY ODWOŁANE Z POWODU DESZCZUMecz nr 212
11.07.1977 Gniezno Polska - Szwecja  63 - 44
Mecz reprezentacji juniorów do lat 21


Od lewej stoją Marek Towalski Roman Jankowski Ryszard Buśkiewicz Andrzej Marynowski  Wiesław Patynek Mariusz Okoniewski Leon Kujawski Andrzej Huszcza
   SZWECJA              44
1  Jan Eriksson  0  0          0
2  Lillebror Johansson  3  2  3  2  3  2  15
3  Jan Davidsson  2  2  3  1  2  2  12
4  Hans Danielsson  0  D  1  2  1  0  4
5  Ingmar Andersson  1  2  0  2  1  1  7
6  Lars Eriksson  3  D          3
7  Bengt Gustafsson  0  0  0  1      1
8   Uno Johansson  1  0  0  0      1
   POLSKA              63
 1  Andrzej Huszcza  2  3  2  3  3  3  16
 2  Leon Kujawski  1  1    1  2  1  6
 3  Mariusz Okoniewski  3  3  3  3  2  3  17
 4  Wiesław Patynek  1  1    0    2  4
 5  Andrzej Marynowski  0  3  2  3  3  2  13
 6  Ryszard Buśkiewicz  2  U  1  1  0    4
 7  Roman Jankowski  2  1          3
8  Marek Towalski  D  D          0


Mecz nr 213
12.07.1977 Częstochowa  Polska - Szwecja  52 - 56
Mecz reprezentacji juniorów do lat 21   SZWECJA              56
1  Bengt Gustafsson  1  2  0  1  1  1  6
2  Lillebror Johansson  3  3  3  2  2  2  15
3  Jan Davidsson  2  3  1  2  2  1  11
4  Hans Danielsson  3  D  3  1  0  0  7
5  Lars Eriksson  0  0  3  3  2  3  11
6  Uno Johansson  2  2  1  0  0    5
7  Jan Eriksson  1            1
8   Ingmar Andersson              ns
   POLSKA              52
 1  Andrzej Marynowski  2  3  2  3  3  2  15
 2  Mieczysław Kmieciak  0  1  0        1
 3  Mariusz Okoniewski  D      3  3  0  6
 4  Wiesław Patynek  1  1  0  U  0    2
 5 Henryk Olszak  1  1  1  2  1  0 6
 6 Włodzimierz Tomaszewski  3  2  2  1  3  3  14
 7 Daniel Chmielewski  0  2  1  3  2    8
8  Józef Kafel  W            0


Mecz nr 214
20.09.1977 Częstochowa  Polska - ZSRR  83 - 25

   ZSRR              25
1  Grigorij Chłynowski  1  0  0  W  0  1  1
2  Aleksander Miklaszewski  2  2  1  1  1  0  7
3  Władimir Paznikow  2  1  1  0  1  1  6
4  Aleksander  Chaljawin  1  0  W  1  0  0  2
5  Nikołaj Korniew  1  1  1  1  2  1  6
6  Zajfun Gafurow  W  0  0    1    1
7  Oleg Rachimow  W  0          0
8                
   POLSKA              83
 1  Andrzej Jurczyński  0  2  2  2    2  8
 2  Jan Mucha  3  3  3  3  3  3  18
 3  Józef Jarmuła  3  3  3  3  3  3  18
 4  Andrzej Tkocz  0  1          1
 5  Jerzy Rembas  3  2  2  3  2  3  15
 6  Bogusław Nowak  2  3  3  2  3  2  15
 7  Czesław Goszczyński  2  2  2  2      8
8  Robert Słaboń  0            0

Mecz  nr 215
22.09.1977 Opole  Polska - ZSRR  61 - 45
   ZSRR              45
1  Grigorij Chłynowski  3  2  3  2  2  DU  12
2  Aleksander Miklaszewski  1  0    1  0  1  3
3  Władimir Paznikow  1  2  1  1  0  1  6
4  Aleksander  Chaljawin  0  U  0        0
5  Nikołaj Korniew  3  2  2  3  3 23   17
6  Zajfun Gafurow  1  0  0        1
7  Oleg Rachimow  1  2  0  2  1    6
8                
   POLSKA              61
 1  Bogusław Nowak  2  3  3  3  3  3  17
 2  Franciszek Stach  0  0      2  2  4
 3  Jerzy Rembas  3  3  3  3  3  D  15
 4  Jan Mucha  2  1  1  2  2  2  10
 5  Leonard Raba  2  3  2  0  2  U  9
 6  Jacek Goerlitz  W  U          0
 7  Robert Słaboń  U  1  1  3      5
8  Marian Witelus  0  1          1

Mecz  nr 216
27.09.1977 Gorzów Wlkp.  Polska - ZSRR  69 - 39   ZSRR              39
1  Grigorij Chłynowski  3  3  3  1  1  2  13
2  Aleksander Miklaszewski  0  0  0  0  1    1
3  Władimir Paznikow  1  3  0  1  1  1  7
4  Aleksander  Chaljawin  0    1  0  2  2  5
5  Nikołaj Korniew  3  D  0  1  1  1  6
6  Zajfun Gafurow  U  1  2  W      3
7  Oleg Rachimow  0  0  1  1      2
8                
   POLSKA              69
 1  Bogusław Nowak  2  2  2  3  D  W  9
 2  Mieczysław Woźniak  1  3  3  2  3  3  15
 3  Jerzy Rembas  3  2  3  3  3  3  17
 4  Andrzej Marynowski  2  1  D  2  2  2  9
 5  Ryszard Fabiszewski  2  2  1  2  0  W  7
 6  Henryk Żyto  1  1      3    5
 7  Marek Towalski  2  1  3        6
8                


Mecz  nr 217
01.010.1977 Geleen  Holandia - Polska  54 - 42
  POLSKA              42
   Henryk Glucklich              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  HOLANDIA             54
  Hennry Kroeze              
  Henk Steman              
  Fritz Koppe              
  Rudi Muts              
                 
                 
                 
                 


Mecz nr 218
02.10.1977 Hengelo  Holandia - Polska 48 - 48

  POLSKA              48
   Henryk Glucklich              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  HOLANDIA             48
  Hennry Kroeze              
  Henk Steman              
  Fritz Koppe              
  Rudi Muts              
                 
                 
                 
                 


Wykaz zawodników którzy startowali w meczach reprezentacji :


LESZNO
Bernard Jąder Roman Jankowski Mariusz Okoniewski Kazimierz Adamczak

BYDGOSZCZ
Henryk Glucklich Marek Ziarnik Kazimierz Ziarnik Wiesław Patynek

OPOLE
Jacek Goerlitz Franciszek Stach Leonard Raba Marian Witelus

WROCŁAW
Robert Słaboń Ryszard Jany

GORZÓW Wlkp.
Ryszard Fabiszewski Mieczysław Woźniak Bogusław Nowak Jerzy Rembas Marek Towalski

GNIEZNO
Leon Kujawski Ryszard Buśkiewicz

ŚWIĘTOCHŁOWICE
Jerzy Kochman Jan Mucha

GDAŃSK
Henryk Żyto Andrzej Marynowski

ZIELONA GÓRA
Andrzej Huszcza Henryk Olszak Mirosław Pachulski

RYBNIK
Andrzej Tkocz  Mieczysław Kmieciak

CZĘSTOCHOWA
Andrzej Jurczyński Czesław Goszczyński Józef Jarmuła Józef Kafel Daniel Chmielewski Włodzimierz Tomaszewski

LUBLIN
Stanisław NocekPrzycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
POMOC
 
SZUKAM PEŁNYCH REZULTATÓW
MASZ JAKIEŚ WYNIKI NAPISZ
n.romek@wp.pl

ZBIERASZ PROGRAMY Z IMPREZ ŻUŻLOWYCH CHCIAŁBYŚ SIĘ WYMIENIĆ
NAPISZ n.romek@wp.pl
POLECAM
 


www.dlprezes.pl.tl
STATYSTYKA
 
stat4u
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=