1975
18.01.1975 Liverpool (Australia) Liverpool - Polska  60 - 60
  POLSKA  60
   Zenon Plech  2 2 1 3 2 2 2  14
  Piotr Pyszny 1 0 3 2 0 1 1  8
  Andrzej Tkocz 1 2 3 2 3 2 0  13
  Piotr Bruzda U/W - - - - - 0
  Edward Jancarz 2 2 D 2 3 2 2  13
  Andrzej Jurczyński 1 U 1 3 2 0  7
   Zygfryd Kostka 0 1 1 U 3 -  5
 
 LIVERPOOL 53
1  Bob Humphreys 3 3 2 - - -  8
2  Bob Valentine U - - - - -  0
3  George Hunter 3  3 3 0 3 3 3  18
4  Howard Cole 2  1 2 3 1 1 3  13
5  Garry Middleton 3  3 2 1 2 3 1  15
6  Greg Kentwell 0 1 0 0 1 d 2
7  D Alderton 1 2 1 0 0 0  4
   

Mecz nr 169
25 01 1975 Auckland  Nowa Zelandia - Polska  62 - 45NOWA  ZELANDIA
stoją od lewej :Robin Adlington Gary Peterson Barry Briggs Terry Darwent
Bob Andrews Graeme Stapleton John Goodall Reece Facoory menager
Kapitan Ivan Mauger na mot6ocyklu
  POLSKA 46
1 Zenon Plech 2 1 3 2 1  1 10
2  Piotr Pyszny 1 0 1 1 0 2 5
3 Andrzej Tkocz 3 2 1 2 0 0 8
4 Piotr Bruzda 1 1 0 3 1 1 7
5 Edward Jancarz 1 3  3 1 2 2 12
6 Andrzej Jurczyński 0 0 1 0 1 1 NS
7 Zygfryd Kostka - - - - - - ns
8
NOWA ZELANDIA 62
1 Ivan Mauger 3 3 2 3 3 3 17
2 Bob Andrews O D R7 R7 R7 R7 0
3 Barry Briggs D 2  D D 3 3 8
4 Robin Adington 2 1 2 D 0 R8 5
5 Gary Peterson 3 3 3 3 3 3 18
6 Grahame Stapleton 2 2 2 2 2 2  12
7  John Goodall 0 2 0 0 - - 2
8  Terry Darwent D  - - - - - 0


Mecz nr 170
05.02.1975  Christchurch  Nowa Zelandia - Polska  56 - 50  POLSKA 50
1 Zenon Plech 2  3 3 2 1 3 14
2 Piotr Pyszny 1 0 1 1 0  D 3
3 Andrzej Tkocz 3 1 1  U 1 1  7
4 Piotr Bruzda R7 R7 R7 2 2 3 7
5 Edward Jancarz 3 3 3 2 2 2 15
6 Andrzej Jurczyński 0 D 1 0 0 1 2
7 Zygfryd Kostka 0 2 0 - - - 2
8 - - - - - - - -
NOWA ZELANDIA 56
1  Ivan Mauger 3 3 2 3 3 3 17
2 Larry Ross 0 0 R7 0 0 0 0
3 Barry Briggs 2  D 0 D 3 2 7
4 Robin Adington  1 2 2 3 1 1 10
5 Grahame Stapleton 1 1 2 1 2  D 7
6 Gary Peterson 2 2  3 3 3 2 15
7 Grahame Steward 0 - -- - - - 0
8 Gavin Rhodes - - - -  - -  ns

Mecz  nr  171
08  02  1975  Wfllington  Nowa Zelandia - Polska 38 - 70  POLSKA 70
1 Zenon Plech 3 3 3 3 3 3 18
2 Piotr Pyszny 0 2 2 2 0 1 7
3 Andrzej Tkocz 2 3 3 3 2 2 15
4 Piotr Bruzda  3 0 R7 0  R7 2 5
5 Edward Jancarz 2 3 3 3 3 2 16
6 Andrzej Jurczyński 3 2 1 1 1 0 8
7 Zygfryd Kostka 1 0 1
8
NOWA ZELANDIA 38
1 Ivan Mauger 2 1 2  2 3 3 13
2 Colin  Farquharson 1 0 0  1 1 1 4
3 Barry Briggs 1 1  2 1 2 D 7
4 Larry Ross 0 0 R7 R7 R8 R7 0
5 Gary Peterson 0  2 1 2 2 3 10
6 Robin Adlington 1 1 0 0  1 0 3
7 Bill Sargent 0 0 1 1
8 Graene Smith 0 0

Mecz  nr 172
18  02  1975   Auckland  Nowa Zelandia - Polska 70 - 38  POLSKA 38
1 Zenon Plech 3 2 2 2 1 2 12
2 Piotr Bruzda 2 1  0 0  R7 R7 3
3 Andrzej Tkocz 1  1 1 1 2 0 6
4 Piotr Pyszny 2 0 0 0 1 1 4
5 Edward Jancarz 2 2 2 1 2 2 11
6 Andrzej Jurczyński 0 1 1 0 0 0 2
7 Zygfryd Kostka  0 0 0
8
NOWA ZELANDIA     70
1 Ivan Mauger 1 3 3 3 3 3 16
2 Bob Andrews 0 R7 R7 R7 R7 1 1
3 Barry Briggs  3 3 3 3 3 3 18
4 Robin Adlington 0 0 1  2 1 R7 4
5 Gary Preston 3 3 3 3 3 3 18
6 Grahame Stapleton 1 D 2 2 2 2 9
7 John Goodall 2 0 1 0 1 4
8 Colin Tucker   NS


Mecz  nr  173
21  02  1975  Newcastle  Australia -  Polska  81 - 27
  POLSKA  27
1 Zenon Plech 1 1  R7 1 1 R7  4
2 Piotr Bruzda 0 0 2  0 0 1 3
3 Andrzej Tkocz 1 1  W 0 0 0 2
4 Piotr Pyszny  R7 2 1 1 2 1 7
5 Edward Jancarz 1 1 1 2 3 3 11
6 Andrzej Jurczyński 0 0 0 0 0 0 0
7 Zygfryd Kostka 0 0 0 0
8
AUSTRALIA  81
1  John Langfield  R7  ns 2 3 3 2 10
2 Billy Sanders 3 3 3 2 1 1 13
3 Bob Valentine 2  2 1 2 2 3 12
4  Phil Herne 3 3 3 3 1 2 15
5 Phil Crump  2 3 3 3 3 3 17
6 John Titman 3 2 2 1 2  2 12
7  Bob Humphreys 2 2
8

Mecz  nr  174
26  02  1975  Liverpool  Australia - Polska 64 - 44  POLSKA   44
1 Zenon Plech  D 1 1 2 2 2 8
2 Piotr Bruzda 1 0 R7 R7 0 R7 1
3 Andrzej Tkocz 2 1 1 3  2 0 9
4 Piotr Pyszny 0 W 0 2 3 1 6
5 Edward Jancarz 2 3 1 3 2 3 14
6 Andrzej Jurczyński 0 1 2 0 1 0 4
7 Zygfryd Kostka 2  0 0 2
8
AUSTRALIA   64
1  Billy Sanders 3 2 3 3  3 2 16
2 Phil Herne 1 2 3 2  0 3 11
3 Phil Crump 0 3 0 3 3 2 11
4  Garry Middleton 1 3 1 1 2 1 9
5 Bob Humphreys 3 R7 R7 R7 R7 3 6
6 Bob Valentine 3 0 1 1 1 R7 6
7 John Titman 2 0 2 1 0 5
8

Mecz  nr  175
01  03  1975  Brisbane  Australia - Polska 63 - 45
  POLSKA 45
1 Zenon Plech  2 2 1 2 3 1 11
2 Piotr Bruzda 0 1 0 0 1 0 2
3 Andrzej Tkocz 2 3 2 1 1 3 12
4 Piotr Pyszny 0 0  0 0 0  R7 0
5 Edward Jancarz  D 2 1 R7 R7 RT 3
6 Andrzej Jurczyński 2 3 3 2  1  0 11
7 Zygfryd Kostka 3 2 0 1 6
8
AUSTRALIA 63
 1 John Langfield  1 1 2 1 3 3 11
2 Brian Loakes 3 2 0 3 2 2 12
3  John Titman 1  U 2 3 3 2 11
4  Billy Sanders 3 1 3 2 2 3 14
5 Phil Crump 3 3 3 1 R7 R7 10
6 Phil Herne 1 0 1 0 2  0 4
7 Steve Koppe 0 1 1
8

05  03  1975  Rockhampton (Australia)  Rockhampton - Polska 63 -   44

  POLSKA  44
1 Zenon Plech 2 2 2 D 1 2 9
2 Piotr Bruzda 1 0 0 D 0  1 2
3 Andrzej Tkocz 1 2 1 1 1 1 7
4 Piotr Pyszny 0 1 0 2 2 2 7
5 Edward Jancarz 3 3 2 2 2 2 14
6 Andrzej Jurczyński U 2 1 U 1 1 5
7 Zygfryd Kostka ns
8
AUSTRALIA 63
1 John Langfield 3 3 3 3 3 3  18
2     Kluver 0 0 0 R7 0 0 0
 3 John Titman 3 0 3 3 3 3 15
4 R . Cleary 2 1 1 0 0 0 4
5 Jack White 1 3 3 3 3 3 16
6 Steve Koppe 2 1  2 1 2 0 8
7 D. Shepkerd 2 2
8


Mecz  nr  176
08  03  1986  Brisbane  Australia - Polska  55 - 53

  POLSKA  53
1 Zenon Plech  D D 1 2  3 3 9
2 Piotr Bruzda 1 0 0 R7 R7 R7 1
3 Andrzej Tkocz 3 3 3 2 3 3 17
4 Piotr Pyszny 2 2 U 1 1 1 7
5 Edward Jancarz 2 D D U/R7 R7 R7  2
6 Andrzej Jurczyński 0 1 3 U 1 0 5
7 Zygfryd Kostka 3 2 1 3 2 1 12
8
AUSTRALIA 55
1  John Langfield 3 0 1 0 0 2 6
2  Steve Koppe  2  1  2  3  2  3  13
3  John Titman  D 3 3 3 0 1 10
4 Billy Sanders 1 2 0 D  R7 R7 3
5   Bryan Loakes  1  1  1  U/R7  R7  R7  3
6  Neil Coddington 3  2 2 1 2 0 10
7 Jack White 3 1 2 2 2    10
8

Mecz nr 177
14  03  1975  Newcastle  Australia - Polska  55 - 53

  POLSKA 53
1 Zenon Plech 14
2 Piotr Bruzda 9
3 Andrzej Tkocz 6
4 Piotr Pyszny 9
5 Edward Jancarz 13
6  Henryk Żyto 1
7 Zygfryd Kostka 2
8
AUSTRALIA  55
1  John Langfield 9
2 Stuard Mountford  3
3  John Titman 14
4 Billy Sanders 9
5  Bryan Loakes 16
6 Don Howison 3
7 Gerg Kentwell 1
8

Mecz nr 178
15  03 1975 Liverpool Australia - Polska 54,5  -  51,5
  POLSKA  51,5
1 Zenon Plech 3 3 3 3 U 3 15
2 Zygfryd Kostka  U R7 R7 R7 R7 R7 0
3 Andrzej Tkocz 1 3 0 0 1 1,5 6,5
4 Piotr Pyszny 0 2 3 2 2 0 9
5 Edward Jancarz 3 3 3 3 2 1 15
6 Piotr Bruzda 1  D 2 0 0 0 3
7 Henryk Żyto 0 1 0 1 1 3
8
AUSTRALIA 54,5
1 John Titman 2 2 1 2 1 1,5 9,5
2  Garry Middleton U 1  2 1 3 3 10
3 Billy Sanders 3 2 U 3 2 2 12
4  John Langfield 2 1 D 1 3 3 10
5 Bob Humphreys 2 1 2 2 3 2 12
6 Greg Kentwell 0 0  R7 R7 R7 R7 0
7  Wayne Forrest 0 1 U 0 1
8


30  03  1975 Pocking (RFN)  ZSRR- 32  Polska - 31 RFN - 22  Szwecja - 9

ZSRR  32
   Walery Gordiejew          10
  Władimir Gordiejew         9
  Grygorij Chłynowski         8
  Władimir Nesterow          4
  Wiktor Trofimow    1
POLSKA  31
  Zenon Plech  3 3  3 3  12
  Edward Jancarz        9
  Marek Cieślak          4
  Henryk Glucklich          4
  Andrzej Tkocz     2
RFN 22
  Egon Muller          8
  Josef Angermuller          6
  Christoper Betzl      4
  Franz Lang         2
  Alois Wiesbock      2
SZWECJA  9
  Christofer Lofqvist          4
  Bo Wirebrand          4
  Bengy Larsson         1
  Tommy Johansson    0
  Bojrg Klingberg          0


19  05  1975  Abensberg (RFN(  Polska  -  42 ZSRR - 28 CSRS -14  RFN - 12


 POLSKA 42
Zenon Plech  3 3 3  3 12
 Jerzy Rembas 3 3 3 3  12
 Marek Cieślak    11
 Zenon Urbaniec  7
   
 ZSRR 28
   Walery Gordiejew   10
   Grygorij Chłynowski 8
   Michaił Starostin 5
   
     
 CSRS  14
 Jan Hadek   4
 Jan Holub 1
 
     
   
 RFN 12
 Egon Muller  6
   Georg Gilgeureiner   1
 Christopel Betzl 1
 Albert Strasser 1
   


Mecz  nr  179
07  06  1975  Bydgoszcz  Polska - Anglia 71 - 37

HENRYK GLUECKLICH    ANDRZEJ  KOSELSKI


                                  ZENON PLECH      EDWARD JANCARZ
   ANGLIA 37
1 Dave Jessup 2  2  1 0 2  1  8
2  John Louis 0  1  D R8 1  0  2
3  Ray Wilson 0  3 2 D R8 0  5
4  Malcolm Simmons 1  2 0 2 3 2 10
5  Doug Wyer 2 1 R7 3 1  D 7
6  Jim McMillan 0 2 1 0 R7  1  4
7  Barry Thomas 0 0 0
8 Arthur Price 1 0 1
 POLSKA 71
1 Henryk Glucklich  3 3 3 3 3  3 18
2 Andrzej Koselski 1 0 R8 2 2 1 6
3 Zenon Plech 3 3 3 3 3 3 18
4 Jerzy Rembas 2 0 2 1 R7  2  7
5 Edward Jancarz 1 1 3  2 2 3 12
6 Bogusław Nowak 3  D R7 1 1 2 7
 7 Janusz Plewiński 2 0 2
8 Jan Ząbik 1 1


Mecz nr 180
07 06 1975  Chorzów   Polska - Anglia   46 - 62

  ANGLIA  62
1  Peter Collins  3  3  3  3  3  2  17
2 Martin Ashby  2  2  1  1  2  D  8
3 Terry Betts 2  U/R7 R7 R7 R7  R7  2
4 Arnold Haley  U  U/R8  R8  R8  R8  R8  0
5 Chris Pusey  0  3  3  0  3 1  10
6  Eric Broabelt  1 2  0  1 2  2  8
7 John Davis  3  3 3 0 2  11
8 Frank Auffrey 2  2  0 1  1  8
POLSKA  46
1 Paweł Waloszek  T/R7  1  1  2  1  3  8
2 Andrzej Tkocz  T/R8  0  0  R8  0  R7  0
3 Andrzej Wyglenda  1  0  R7 R7  R8 R8  1
4 Piotr Pyszny  3  T/R7  1  1  1  0  6
5  Józef Jarmuła  2  W/SU  2  2  R8  3  9
6 Andrzej Jurczyński  3  U/R7 D 3  3  1  10
7 Antoni Fojcik  1  1  1  2 2 0  7
8 Jerzy Wiim  0  0 0 2 3  5

Mecz nr 181
08 06 1975   Gorzów Wlkp.  Polska - Anglia   50 - 58
Od lewej stoją :
Mieczysłąw Woźniak Ryszard Fabiszewski Andrzej Koselski
Henryk Glucklich  Jerzy Rembas Bogusław Nowak Edward Jancarz
Zenon Plech

  ANGLIA 58
1  Dave Jessup  3 3 3 2 2 2 15
2 John Louis 2 1 0  0  D 0  3
3 Ray Wilson 2  3  R8  R7 R8 R8 5
4 Malcolm Simmons 3 2 3 2 0 3 13
5 Wyer Doug 3 3  2 2 0 3 13
6 Jim McMillan 0 R7 1 3 1 0 5
7  Bary Thomas  0  1 1
8 Arthur Price  1  2  0 3
POLSKA 50
 1 Zenon Plech 1 2 2 3 2 2 12
2 Edward Jancarz 0 1 0 1 3 1 6
3 Bogusław Nowak  0  0  R7  U R7 R7 0
4 Jerzy Rembas 1 2  0 3 3 2 11
5 Henryk Glucklich 2 1 1 0 3 1 8
6 Andrzej Koselski 1 0  R8  R8 1 R7 2
7 Ryszard Fabiszewski  3  1  3  1 8
8 Mieczysław Woźniak  2  1 3

Mecz nr 182
08  06 1975  Poznań  Polska - Anglia   52 - 56
  ANGLIA  56
1 Peter Collins  3  3  3  3  3  3 18
2 Martin Ashby  1  0  D  0  1  1  3
3 Terry Betts             ns
4 Arnold Haley              ns
5 Chris Pusey  2  0  2  3  2 0  9
6 Eric Broabelt  0 2  1  2 1  1  7
7 John Davis  3  2  3  1  2 1  12
8 Frank Auffrey 1  1  U  2  3 0  7
POLSKA  52
1 Józef Jarmuła 2 3 2  2  3  3  15
2 Andrzej Jurczyński 0  1  1 1  D 2  5
3 Piotr Bruzda  2  1 W 0 2 2  7
4 Zygfryd Kostka  0 2  3  2  0  3  11
5 Jerzy Szczakiel  3 3  2  1 0 2  11
6 Piotr Pyszny 1 0 1 0  R7  R7  2
7 Zygmunt Słowiński  1  0          1
8              


Mecz  nr 183
21.09 Opole Polska (Juniorzy do lat 21) - NRD (Seniorzy) 55 - 23
   NRD 23
1  Dieter Tetzlaff 2 2 2 4  9
2  Clemens Bever 1 1 1 1 4
3  Diter Jensh  0 0  1   1
4  Jurgen Schumann 1 2 0 1 4
5  Rolf Perner 2 1 1 0   4
6  Hartmunt Ernest 0  0 R8 R8   0
7  Gunter Luhr 1 0 1
8  Werner Mell  0  0  0
POLSKA 55
 9  Marian Witelus 3 3 3 3 12
10  Jan Koczy D T/W R16 R16 0
 11  Leonard Raba 2  2 3  2   9
 12  Robert Słaboń 3 3 3 0 9
 13 Ryszard Jany 3 3 3 2 11
 14  Ryszard Rogula 1 1  2  1 5
 15  Alfred Siekierka 3 2  5
 16  Norbert Ciomber 2 2 4

Mecz  nr 184
23.09  1975  Tarnów  Polska (Juniorzy do lat 21) - NRD (Seniorzy)  42 - 35

   NRD              35
1  Clemens Bever  3  2  D  2 3    10
2  Diter Jensh  D  2  1        3
3  Dieter Tetzlaff  3  3  3  1  3    13
4  Werner Mell  1  0          1
5  Rolf Perner  0 U          0
6  Jurgen Schumann  1  2 3  1      7
7  Gunter Luhr  0  1 0 0      2
8  Hartmunt Ernest 0            0
  POLSKA              42
 9 Stanisław Wojtanowski  1  2 2  0      5
10 Józef Łabędź  2 3 1 1      7
 11 Andrzej Zając  2  1  3  2      8
 12 Stanisław Kępowicz W  1          1
 13 Edward Gawełczyk  2  1  2  2      7
 14 Marek Dobek 3  3  3  1     10 
 15 Ryszard Chrupek  1  0          1
 16 Józef Skorupa  3  0         3


Mecz  nr 185
27.09 .1975  Lublin  Polska (Juniorzy do lat 21) - NRD (Seniorzy)  45 - 33

   NRD              33
1  Clemens Bever  2  1  2  1      6
2  Diter Jensh  0  0  0        0
3  Dieter Tetzlaff  2  2  3  3  2    12
4  Werner Mell  0  0          0
5  Rolf Perner  2 1  2  2      7
6  Hartmunt Ernest  1  0 1        2
7  Gunter Luhr  1  0          1
8  Jurgen Schumann 3 2          5
  POLSKA              45
 9 Zbigniew Studziński  3  3 3  3      12
10 Stanisław Wojtanowski  1 3 1 W      5
 11 Tadeusz Berej  3  3  3  3      12
 12 Andrzej Zając 1  2 2  1      6
 13 Marian Psionka  3  W          3
 14 Mirosław Chmura W            0
 15 Adam Janik  2  1 1 1      3
 16 Krzysztof Góral  2  0 0       2


Mecz  nr 186
23.09.1975   Grudziądz  Polska (Juniorzy do lat 21) - NRD (Seniorzy)  39 - 39
   NRD              39
1  Clemens Bever  3  2  3  2      10
2  Diter Jensh  2  1  0  1      4
3  Dieter Tetzlaff  3  W  3  3      9
4  Werner Mell  2  1          3
5  Rolf Perner  1 1  1  1      4
6  Hartmunt Ernest  2  2 0        4
7  Gunter Luhr  0  1          1
R  Jurgen Schumann 2 1 1        4
  POLSKA              39
 9 Adam Olkiewicz  D  3 2  0      5
10 Andrzej Marynowski  1 2 2 3      8
 11 Andrzej Zagórski  0  D          0
 12 Marcin Rożak 1  0 0        1
 13 Kazimierz Araszewicz  3  3  2  2      10
 14 Jan Puk 0  1  0        1
 15 Leszek Papakul  3  3 D 3      9
 R Roman Kościecha  3  2         5


Mecz  nr 187
30  09  1975  Gdańsk  Polska - ZSRR  39 - 39
  ZSRR              39
1  Anatolij Kuźmin  3  3  0  0      6
2  Szamin Nigmatulin  2  2  2  1      7
3 Paweł Chłynowski  0  1  0        1
4  Władimir Smirnow  1  3  2  2      8
5  Wiktor Kuźniecow  3 2  3  3      11
6  Władimir Paznikow  1  1 1  2      5
7 Oleg  Rachimow  0  1          1
8  Anatoli Frołow 0            0
  POLSKA              39
 9 Leszek Marsz  1  D    1      2
10 Bogdan Skrobisz  W 3 2 2      7
 11 Ryszard Fabiszewski  3  D  3  2 2    10
 12 Bogusław Nowak 2  3 3  3      11
 13 Henryk Glucklich  2  1  1        4
 14 Andrzej Marynowski 0  0          0
 15 Leszek Papakul  1  0          1
 16 Bolesław Slaz  0  3 1       4


Mecz  nr 188
02  10  1975  Gorzów Wlkp.  Polska - ZSRR  54 - 24
  ZSRR              24
1  Anatolij Kuźmin  1  2  0  1  0    4
2  Szamin Nigmatulin  0  0  0        0
3  Paweł Chłynowski  0  1          1
4  Władimir Smirnow  3  W          3
5  Oleg  Rachimow  0  2  2  0  3    7
6  Władimir Paznikow  3  0  2  0      5
7  Wiktor Kuźniecow  2  1  1        4
8  Anatoli Frołow  0  0          0
  POLSKA              54
 9  Jerzy Rembas  3  3  3      12
10  Mieczysław Woźniak  2  3  1        6
 11  Bogusław Nowak  2  1  2  1      6
 12  Edward Jancarz  1  3  3  3      10
 13  Bolesław Proch  2  3  2  2      9
 14  Zbigniew Filipiak  1  1  2        4
 15  Ryszard Fabiszewski  1  2  1        4
 16  Zbigniew Marcinkowski  3            3

Mecz  nr 189
04  10  1975  Gniezno  Polska - ZSRR  38 - 40
  ZSRR              40
1  Anatolij Kuźmin  2  3  3  2      10
2  Szamin Nigmatulin  1  3  1  1      6
3  Oleg  Rachimow  1  0          1
4  Paweł Chłynowski  2  3  2  0      7
5  Wiktor Kuźniecow  1  1  2  0      4
6  Władimir Paznikow  2  2  3  2      9
7  Anatoli Frołow  1  1  1  0      3
8                
  POLSKA              38
 9 Jerzy Rembas  3  2  1  3      9
10  Mieczysław Woźniak  U  U          0
 11  Eugeniusz Błaszak  3  3  2  3      11
 12  Jan Puk  0  0  D        0
 13  Ryszard Fabiszewski  0  0  2  1      3
 14  Wojciech Kaczmarek  3  2  3  1      9
 15  Leon Kujawski  2  3  0  D      5
 16  Marcin Rożak  1            1

Mecz  nr 190
07  10  1975 Ostrów Wlkp.  Polska - ZSRR  46 - 32
  ZSRR              32
1  Anatolij Kuźmin  2  0  1  0      3
2  Szamin Nigmatulin  1  1  1  0      3
3  Paweł Chłynowski  3  2  0  0      5
4  Oleg  Rachimow  0  0  0        0
5  Wiktor Kuźniecow  1  2  1  2      6
6  Anatoli Frołow  0  2  2        4
7  Władimir Paznikow  3  3  2  3      11
8                
  POLSKA              46
 9  Jerzy Szczakiel  3  3  3  3      12
10  Norbert Ciomber  0  U          0
 11  Andrzej Wyglenda  2  0          2
 12  Leonard Raba  1  1  1  2      5
 13  Jerzy Kochman  2  3  1  1      7
 14  Paweł Waloszek  3  2  2  1      8
 15  Piotr Pyszny  2  3  3  3      11
 16  Alfred Siekierka  1  D          1

Wyścig o 23 Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Jerzy Szczakiel  Wiktor Kuźniecow  Piotr Pyszny  Władimir Paznikow -up.


Mecz  nr
191
11  10  1975 Opole   Polska - ZSRR  31 - 47ZSRR OD LEWEJ STRONY STOJĄ :

Władimir Smirnow Oleg  Rachimow Anatolij Kuźmin  Wiktor Kuźniecow
Anatoli Frołow Paweł Chłynowski  Szamin Nigmatulin  Władimir Paznikow
POLSKA od lewej strony stoją :
Konrad Libor Piotr Pyszny Jerzy Kochman Leonard Raba Paweł Waloszek
Marian Witelus Jerzy Szczakiel


JERZY KOCHMAN   ANDRZEJ WYGLENDA  LEONARD RABA
  ZSRR              47
1  Władimir Paznikow  0  3  3  3      9
2  Szamin Nigmatulin  2  3  2  2      9
3  Paweł Chłynowski  3  2  0  1      6
4  Anatoli Frołow  0  1          1
5  Wiktor Kuźniecow  1  3  2  2      8
6  Anatolij Kuźmin  3  1  3  2      9
7  Oleg  Rachimow  1  2          3
8  Władimir Smirnow  1  1          2
  POLSKA              31
 9  Jerzy Szczakiel  3  0  1  0      4
10  Marian Witelus  1  0  0        1
 11  Paweł Waloszek  1  0  1  1      3
 12  Leonard Raba  2  2  3  0      7
 13  Andrzej Wyglenda  2  1  3  3      9
 14  Jerzy Kochman  0  2  0        2
 15  Piotr Pyszny  2  0          2
 16  Konrad Libor  3  0          3

W oficjalnych meczach reprezentacji startowali

GORZÓW Wlkp.
Zenon Plech Edward Jancarz  Jerzy Rembas Bogusław Nowak
Ryszard Fabiszewski Mieczysław Woźniak

ZIELONA GÓRA
Zbigniew Filipiak Jerzy Marcinkowski Bolesław Proch

BYDGOSZCZ
Henryk Glucklich Andrzej Koselski

RYBNIK
Piotr Pyszny Andrzej Tkocz  Andrzej Wyglenda Antoni Fojcik Jerzy Willim
Jan Koczy

WROCŁAW
Piotr Bruzda Zygfryd Kostka Robert Słaboń Zygmunt Słowiński

CZĘSTOCHOWA
Andrzej Jurczyński Józef Jarmuła

TORUŃ
Jan Ząbik  Janusz Plewiński Adam Olkiewicz Kazimierz Araszewicz
Roman Kościecha

ŚWIĘTOCHŁOWICE
Paweł  Waloszek Jerzy Kochman

GDAŃSK
Henryk Żyto Andrzej Marynowski Andrzej Zagórski Bolesław Ślaz
Bogdan Skrobisz Leszek Papakul Leszek Marsz

OPOLE
Jerzy Szczakiel Marian Witelus Leonard Raba Ryszard Rogula
Konrad Libor Norbert Ciomber Alfred Siekierka

TARNÓW
Stanisław Wojtaszewski Józef Łabędź Andrzej Zając  Stanisław Kępowicz
Edward Gawełczyk Marek Dobek Ryszard Chrupek  Józef Skorupa

GNIEZNO
Eugeniusz Błaszak Wojciech Kaczmarek Jan Puk Leon Kujawski
Marcin Rożak

RZSZÓW
Adam Janik

LUBLIN
Zbigniew Studziński Tadeusz Berej Marian Psionka Mirosław Chmura
Kazimierz Góral
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
POMOC
 
SZUKAM PEŁNYCH REZULTATÓW
MASZ JAKIEŚ WYNIKI NAPISZ
n.romek@wp.pl

ZBIERASZ PROGRAMY Z IMPREZ ŻUŻLOWYCH CHCIAŁBYŚ SIĘ WYMIENIĆ
NAPISZ n.romek@wp.pl
POLECAM
 


www.dlprezes.pl.tl
STATYSTYKA
 
stat4u
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=